Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
94 posty 624 komentarze

Moje komentarze

 • Prezydent Duda zaangażował się w rozmywanie prawdy o okrągłym stole - CzarnaLimuzyna, ekspedyt.org
  https://www.ekspedyt.org/2019/02/05/prezydent-duda-zaangazowal-sie-w-rozmywanie-prawdy-o-okraglym-stole/
  PiS kontynuuje tradycje KOR-u
 • Dramat rodziny z Piaseczna
  Dramat rodziny z Piaseczna. Sąd odebrał rodzicom ośmioro dzieci. Podstawą – niesprawdzony donos.

  Wystarczył donos pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, potem jak informuje Ordo Iuris „łańcuch bezrefleksyjnych działań sądu i policji”. Milczeniem zbyto pozytywne opinie szkoły, psychologów i asystentów rodziny. W efekcie rodzicom z Piaseczna sąd odebrał łącznie ośmioro dzieci.

  Pełnomocnicy rodziny zapowiedzieli apelację od wyroku. Rodzina z Piaseczna przeżywa prawdziwy dramat. Już w 2017 r. odseparowano od rodziców szóstkę dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Teraz sąd zdecydował o tym, że zostaną im odebrane również dziewięciomiesięczne bliźnięta jak donosi Ordo Iuris pomimo tego, że w ich sprawie nie przeprowadzono postępowania dowodowego, a sąd odwołał się wyłącznie do oceny Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

  Sąd pominął opinię psychologiczną i zeznania świadków, w tym dwojga asystentów rodziny odwiedzających rodziców trzy razy w tygodniu, zeznania psychologów pracujących na co dzień z dziećmi. Sąd zarzucił rodzicom nadużywanie alkoholu, co nie zostało potwierdzone przez żadnego ze świadków oraz było sprzeczne z orzeczeniem specjalisty ds. uzależnień. Sąd oddalił także wniosek o wysłuchanie najstarszego dziecka 13 letniej córki, informuje Ordo Iuris.

  Asystent rodziny z ramienia Stowarzyszenia „Patronat”, Magdalena Strońska mówi, że odebrane dzieci tęsknią za rodzicami. Z rodziną pracujemy od półtora roku. Intensywność oraz regularność kontaktu jest podstawą do zweryfikowania faktycznej sytuacji rodziny oraz stworzenia rzetelnej diagnozy jej problemów i potrzeb. Jest to rodzina, która wymaga wsparcia, jednak dotychczasowa praca z nią nie potwierdza zastrzeżeń stawianych wobec ojca dzieci. Dzieci tęsknią za rodzicami, pytają, kiedy mogą wrócić do domu twierdzi Strońska.

  Ordo Iuris objęło rodzinę pomocą prawną w lipcu 2017 r. podczas postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Szóstka dzieci została już wówczas tymczasowym postanowieniem sądu odebrana rodzicom. Prawnicy OI ustalili, że nikt dokładnie nie zbadał sytuacji rodziny z Piaseczna. Po kontakcie z rodziną prawnicy Ordo Iuris ustalili, że nikt dotąd nie zbadał dokładnie sytuacji rodziców i dzieci, a tragedia w postaci sądowego odebrania szóstki, a teraz ósemki, dzieci była następstwem łańcucha bezrefleksyjnych działań sądu i policji, pochopnie powielających niezweryfikowany donos pracownika opieki społecznej komentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

  Niedoświadczony pracownik pomocy społecznej po dwóch krótkich wizytach u rodziny powiadomił policję o podejrzeniu stosowania przemocy. Policja zaś, bez dostatecznej weryfikacji donosu, skierowała oskarżenie do sądu, który bez wysłuchania i udziału rodziców wydał wyrok w uproszczonym postępowaniu nakazowym. Wskutek braku doświadczenia i wiedzy prawnej, ojciec dzieci nie złożył terminowego sprzeciwu od wyroku, który się uprawomocnił. (…) Sąd Okręgowy oddalił wniosek pełnomocników Ordo Iuris o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

  W ten sposób bezpodstawne orzeczenie niesłusznie obciążyło rodzinę w równoległym postępowaniu przed sądem rodzinnym informuje Ordo Iuris. W toku postępowania wyszło na jaw, że pracownicy OPS samodzielnie nigdy nie stwierdzili ani śladów stosowania przemocy przez ojca wobec dzieci, ani tego, by był pod wpływem alkoholu. Urzędnicy milczeniem zbyli w sądzie pozytywną opinię szkoły. Psychologowie, asystenci rodziny i wychowawcy dzieci potwierdzili silną więź emocjonalną oraz wykonywanie władzy rodzicielskiej w sposób zgodny z dobrem wszystkich dzieci.

  Psycholog, do której uczęszczały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej kategorycznie zaprzeczył, aby ujawniały one jakiekolwiek oznaki przemocy. Również dzielnicowy funkcjonariusz policji nigdy nie odnotował występowania w tym domu przemocy lub nadużywania alkoholu podaje Instytut Ordo Iuris.

  Rodzice współpracują z dwoma asystentami rodziny, którzy jednoznacznie potwierdzają niezasadność separacji dzieci od rodziców. To postępowanie potwierdza, że gdy w grę wchodzi zagrożenie odebrania rodzicom dzieci, trzeba zapewnić rodzicom pełnomocnika, który zagwarantuje właściwie wnikliwą analizę całej sytuacji i złoży w toku postępowania potrzebne wnioski dowodowe. W tej sprawie rodzice samodzielnie nie byliby w stanie w sposób należyty bronić swojej rodziny przed niezasadnymi zarzutami.

  Orzeczenie Sądu zaskakuje, jak wynika z postępowania dowodowego, w rodzinie nie występuje problem stosowania przemocy oraz nadużywania alkoholu. Dlatego złożyliśmy już w Sądzie zapowiedź apelacji podkreślił mec. Maciej Kryczka z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Opinie psychologów wskazują, że po odebraniu rodzicom zachowanie szóstki dzieci znacząco pogorszyło się, a środowisko domu dziecka nie sprzyja ich rozwojowi. Postanowienie w sprawie odebrania dzieci jest nieprawomocne.

  całość: https://marucha.wordpress.com/2018/12/13/dramat-rodziny-z-piaseczna/
  Stworzyłem neologizm: "jugendamtyzm"
 • Jacek Wilk o brytyjskich Jugendamtach (Social Service) masowo odbierających dzieci Polakom
  https://www.cda.pl/video/289366077
  Stworzyłem neologizm: "jugendamtyzm"
 • ...
  Paszkwil na Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, który z polskiego punktu widzenia jest peanem na cześć tej organizacji.

  -------------------------------------------------------------

  Senat chce uczcić obsesyjnych antysemitów, dla których KOR to „mafia żydowska”. OKO.press powiadamia wszystkich senatorów

  Senat RP z inicjatywy PiS chce uczcić uchwałą marginalną organizację opozycyjną z PRL "obrońców życia", która zajmowała się głównie tropieniem Żydów i masonów. Dla jej założycieli opozycja demokratyczna była „mafią żydowską”. Przeczytaliśmy ich publikacje i wybraliśmy fragmenty.

  OKO.press wysyła ten tekst do wszystkich senatorów, by byli świadomi jakiej organizacji dotyczy pomysł polityków PiS.

  O pomyśle – z inicjatywy senatora tej partii, historyka prof. Jana Żaryna – poinformowała „Rzeczpospolita” 26 września 2017 (artykuł można przeczytać tutaj). Tekstu uchwały, według „Rz” złożonej, nie znaleźliśmy jednak na stronach Senatu.

  Chodzi o Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny, który w 1978 roku zmienił nazwę na Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, a następnie na Komitet Samoobrony Polskiej. Założycielem organizacji był Marian Barański, później w III RP szef Stronnictwa Narodowego „Szczerbiec”, sytuującego się na skrajnej prawicy. „Rzeczpospolita” rozmawiała z prof. Żarynem i zapytała go o antysemityzm Barańskiego. Żaryn marginalizował rolę antysemityzmu w ideologii tego ugrupowania. „Rz” pisała:

  „Prof. Jan Żaryn twierdzi, że Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny nie powinien być postrzegany „przez pryzmat mniej lub bardziej niefortunnych artykułów prasowych”, bo to przede wszystkim działacze pro-life”.

  Organizacja Mariana Barańskiego miała poparcie Kościoła katolickiego, głównie ze względu na swoją akcję przeciw bardzo liberalnej w PRL ustawie aborcyjnej, która dopuszczała przerywanie ciąży „ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”. Liczba legalnych aborcji wynosiła 300-400 tys. w rocznie w latach 70. i 80. (według danych Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny).

  W 1977 roku Komitet Barańskiego zebrał 12 tys. podpisów pod wnioskiem do Sejmu o zniesienie tej ustawy. Podpisy pomagali zbierać proboszczowie. Sejm wniosek przesłał do resortu zdrowia, a ten podtrzymał liberalne prawo aborcyjne argumentując, że w ten sposób ogranicza podziemie aborcyjne, gdzie przeprowadzane zabiegi są groźne dla życia i zdrowia kobiet.

  Ale jednak Komitet Samoobrony Polskiej przede wszystkim zajmował się obroną Polski i Polaków przed „żydomasonerią”.

  OKO.press przeczytało komplet zachowanych numerów wydawanego przez Barańskiego w latach 1978-1981 pisma– przechowywany w Ośrodku „Karta” w Warszawie. Z przykrością informujemy prof. Żaryna, że się myli — komitet Barańskiego pisał trochę o aborcji, ale najwięcej o Żydach, nieco mniej o masonach, a pod koniec działalności bardzo intensywnie zwalczał KOR.

  O Żydach było dużo w każdym numerze!

  Wrażliwych czytelników prosimy o przerwanie lektury, ponieważ cytaty z pism Barańskiego i jego współpracowników mogłyby się znaleźć w skrajnie antysemickiej literaturze wydawanej przez przedwojenny ONR.
  Trochę o aborcji, dużo o Żydach

  Pierwszy numer pisanego na maszynie wydawnictwa „Samoobrona Polska. Pismo Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu” ukazał się z datą 5 kwietnia 1978. Redagowali je Marian Barański oraz Tomasz J. Jankowski. Podawali adres redakcji – mieszkanie Barańskiego – oraz numer telefonu. Była to strategia przyjęta wcześniej przez opozycję demokratyczną związaną z Komitetem Obrony Robotników (powstałym w 1976 roku).

  W pierwszym numerze znalazło się datowane na 2 marca 1978 roku oświadczenie o przeobrażeniu „Polskiego Komitetu Obrony Życia i Rodziny” w „Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu”. Pierwszym celem organizacji miała być „obrona życia” – zwłaszcza „zwalczanie przerywania ciąży” oraz „obrona rodziny” – zwalczanie „niemoralności, pijaństwa, nieróbstwa, chamstwa”.

  Autorzy chcieli także zajmować się obroną „wiary ojców naszych” oraz „naszej historii, tradycji i kultury”. Podkreślali, że działają w zgodzie z konstytucją PRL. „Jesteśmy grupą Polaków ożywionych wspólną ideą” – pisali.

  Akcenty antysemickie znalazły się już w pierwszym numerze. Autorzy omawiali „naukę o cywilizacjach” Feliksa Konecznego (1862-1949), historyka i filozofa, popularnego do dziś w kręgach prawicy. Streszczając myśl Konecznego „Samoobrona Polska” pisała w jednym z pierwszych akapitów: „Ujemne skutki dla życia polskiego wywoływała szybko zwiększająca się liczba Żydów na ziemiach Rzeczypospolitej. (…)

  Żydzi ukształtowani przez własną, starą cywilizację, absolutnie odmienną od polskiej, nie tylko nie ulegali polonizacji, ale oddziaływali destrukcyjnie na wiele dziedzin życia polskiego.

  Znane są dość powszechnie ujemne skutki lichwy praktykowanej masowo przez Żydów, uzależnienie panujących, możnych i szlachty od żydowskich bankierów (…) Dodać należy, że w wieku 18-tym znaczna liczba Żydów została uszlachcona, przez co uzyskała możliwość wywierania bezpośredniego upływu politycznego na losy Polski”.

  https://oko.press/images/2017/10/Screenshot-2017-10-06-23.04.22.png

  Kolejną obsesją autorów była masoneria, która pojawiała się na łamach tylko trochę rzadziej do Żydów. Socjalizm i ruch ludowy w Polsce to, zdaniem autorów, organizacje „zainspirowane przez obcych, nie odpowiadały potrzebom narodu, rozbijały jego jedność w obliczu trzech zaborców”.
  Oczyścić naród

  Oczyszczenie narodu miało być główną misją pisma, chociaż nie było jasne, jak to ma być realizowane. W numerze 2. z 20 maja 1978 roku redaktorzy pisali:

  „Stwierdzamy: 1. Wzrost demoralizacji społeczeństwa, zwiększenie się liczby alkoholików, rozwiązłości i przerywania ciąży, łapówkarstwa i powszechnego złodziejstwa, kłótliwości i agresywności, chamstwa, brak życzliwości. 2. Brak zainteresowania dobrą pracą (…) 3. Zwiększanie się rozpiętości dochodów”.

  Byli wrogami komunizmu, ale także „postępu”, liberalizmu i kapitalizmu. Wszystkie były dla nich żydowskim wynalazkiem. Demaskowali także ruch „wyzwolenia kobiet” – który ich zdaniem „rozpoczął się w czasie rewolucji francuskiej, sterowały nim kobiety wywodzące się ze środowisk wielkiej finansjery”.

  Ruch kobiet był elementem wielkiego spisku wymierzonego w tradycyjne wartości; jednym z jego elementów była rewolucja bolszewicka.

  Informowano o zbiórce podpisów pod wnioskiem obywatelskim o zakaz przerywania ciąży. W maju 1978 przesłano do Sejmu PRL osiem tys. podpisów w tej sprawie, zbieranych głównie przez proboszczów. W ostrych słowach wzywano także KOR do „jasnego określenia swojego stanowiska” w sprawie aborcji. Która była dla autorów „próbą legalizacji ludobójstwa”.

  „Została ona narzucona naszemu społeczeństwu w celu jego rozkładu; dziś patrząc na skutki społeczne ustawy nie ma co do tego żadnych wątpliwości”.

  KOR był rzecznikiem „postępu”, co budziło głęboką nieufność i odrazę autorów. W numerze 3. z 8 września 1978 informowano już o zebranych 12 tys. podpisów oraz o poparciu dla akcji bp Zbigniewa Kraszewskiego, sufragana warszawskiego.
  Żydzi są wszędzie (w głowie Barańskiego)

  W numerze 5-6 datowanym na listopad-grudzień 1978 roku znalazł się – oprócz bloku materiałów o papieżu Janie Pawle II, wówczas wybranym przez konklawe – przedruk krytycznych wobec papieża artykułów z prasy zachodniej pod tytułem „Atak izraelsko-masoński na Kościół w Polsce”. Francuski dziennik „Le Monde” został nazwany „nieoficjalnym organem Wielkiego Wschodu Lóż Francji”.

  Autorzy komentowali: „Nie czas tu przedstawiać historii Żydów w Polsce, warto jednak wiedzieć, że w czasach kiedy byli oni bici i mordowani w całej Europie, jedna Polska tradycyjnie tolerancyjna, dawała im schronienie i przytułek, jak i kawałek chleba. Inna sprawa, jak się za to odpłacili.

  Pogromów nigdy w Polsce nie było (pomijając jeden w 1946 roku w Kielcach – zorganizowany przez żydowskie naonczas UB), za to były w Rosji i w Niemczech. (…)

  Kościół polski wraz z całym narodem zaangażował się czynnie w ratowanie życia Żydom, mordowanym przez hitlerowców. W akcji tej brali udział polscy wybitni antyżydzi, m.in. jeden z przywódców ONR – ABC – Jan Mosdorf”.

  Są to, dodajmy dla porządku, wszystko twierdzenia fałszywe: pogromów w Polsce było więcej; pogromu kieleckiego nie zorganizowało „żydowskie UB”; „antyżydzi” polscy – ładne słowo, brzmi lepiej niż „antysemici” – w większości wcale nie zmienili poglądów w czasie wojny.

  W numerze z lutego 1979 roku znalazł się obszerny wykład o poglądach Romana Dmowskiego oraz streszczenie myśli Konecznego o „cywilizacji żydowskiej” – przytaczając z aprobatą twierdzenie Konecznego, że Żydzi dążą do władzy nad światem.

  „Cele i metody żydowskie ukazały swoje oblicze w okresie międzywojennym w w słynnych Protokółach Mędrców Syjonu. Żydzi kwestionowali ich autentyczność i twierdzili, że jest to falsyfikat. Koneczny nie wypowiada się co do ich genezy, natomiast jako naukowiec stwierdza, że pisał je człowiek o umysłowości żydowskiej i że znajdują potwierdzenie w konkretnych faktach”.

  Dodajmy: „Protokoły” faktycznie są falsyfikatem — sporządzonym przez carską ochranę. Ich historia jest od dziesięcioleci doskonale znana.

  https://oko.press/images/2017/10/Screenshot-2017-10-06-22.58.09-768x136.png

  W następnym numerze, w drugim odcinku cyklu o Dmowskim, autor pisał:

  „Stosunek Dmowskiego do Żydów można określić jako umiarkowany, nie przekraczający miary normalnej, rzeczowy i wyważony w ocenie. (…) Niechęć cywilizacyjną do Żydów wyniósł – tak jak każdy prawdziwy Polak – z domu rodzinnego.

  Potem zaś doszły do tego względy polityczne. (…) W latach poprzedzających I wojnę światową dostrzega Dmowski szkodliwą gospodarczo i politycznie rolę Żydów w Polsce. (…) Poglądy Dmowskiego na kwestię żydowską mogą dziś wydawać się skrajne, natomiast w kontekście obszernej literatury żydoznawczej okresu międzywojennego trzeba je zaliczyć do bardziej umiarkowanych”.

  Zarówno marksizm jak i kapitalizm – cytowali autorzy Dmowskiego z aprobatą – wywodzą się „z łona żydowskiego”. Przypominano również drugą obsesję Dmowskiego, czyli masonerię, odpowiedzialną jego zdaniem np. za rozłamy w ruchu narodowym.

  W numerze znalazł się jeszcze obszerne streszczenie Konecznego, łącznie np. z twierdzeniami, że Żydzi mają „podwójną etykę”, nakazującą traktować gojów „jak bydło”. „Masoneria musi być tworem pochodzenia żydowskiego” – konkludowali autorzy.
  Ataki na KOR

  W nr 1 (10) z 1980 roku znalazł się długi wykład „Masoneria wczoraj i dziś”. Autor pisał: „Na ogół przyjmuje się, że jest to organizacja typu mafijnego, utworzona i kierowana przez skrajnie mesjanistyczny, rasistowski i imperialny odłam społeczności żydowskiej”.

  Tolerancja, dodaje autor, to hasło mające na celu „spacyfikowanie wszelkich przeciwników masonerii”. Także „prawa człowieka” – pisane w cudzysłowie – mają pochodzenie masońskie, podobnie jak komunizm.

  W tym numerze znalazł się także pierwszy atak na KOR – za krytykę Konfederacji Polski Niepodległej oraz Aleksandra Halla, jednego z przywódców Ruchu Młodej Polski (obie te grupy opozycyjne były bardziej od KOR na prawo). „KOR zaczyna się robić groźny dla otoczenia” – ostrzegał Barański.

  Od kiedy wybuchła „Solidarność”, KOR stał się dla Barańskiego głównym przeciwnikiem. Zarzucał mu zdominowanie związku NSZZ „Solidarność”.

  „Cenzura wiadomości jest tu, u nas w kraju, i czynią to wyspecjalizowane komórki KOR (…) KOR nadal utrzymuje kontakty ze skrzydłem liberalno-żydowskim partii [komunistycznej] i cieszy się jego dyskretną opieką”. Poparcie dla KOR z Zachodu tłumaczy tym, że rządy zachodnie „reprezentują interesy żydo-masońskie”.

  I tak dalej, w każdym numerze, bez ustanku. Materiał „Kwestia żydowska w Polsce dzisiejszej” (nr 13, 31 grudnia 1980):

  „Polskę oddano w pacht Żydom oraz agentom stalinowskim”.

  Autorzy zafałszowali liczby, podając np. że w czasie okupacji zginęło 4 mln Polaków i 3 mln Żydów (prawdziwe liczby to ok. 3-3,5 mln Żydów oraz ok. 1,5 mln Polaków). Liczbę Żydów w PRL w 1981 roku Barański szacował na ponad 100 tys. na pewno, a być może kilkaset tysięcy (w rzeczywistości było ich 5-10 tys.).
  SB promuje Barańskiego?

  Ataki „Samoobrony” Barańskiego na KOR były tak ostre, że prawdopodobnie dodruk nakładu pisma zrobiła… Służba Bezpieczeństwa. Nr 14. pisma był kolportowany, jak pisał Barański, „masowo” w różnych miejscach kraju — nie wiadomo, przez kogo, ale przez kogoś, kto miał dostęp do kserokopiarek (w PRL był on ściśle limitowany).

  „Komitet Samoobrony Polskiej oświadcza, że nie ma nic wspólnego z tą akcją. Nie stać nas na odbijanie setek tysięcy egzemplarzy na kserografie. Nie stosujemy przesyłania ich pocztą”.

  W numerze 14. znalazł się nasycony antysemityzmem artykuł o historii PRL: pisano tam m.in. że protesty studenckie w marcu 1968 roku były wywołane przez grupę „szowinistów żydowskich” (czyli „komandosów”) w celu przejęcia władzy nad PZPR. KOR był nazywany „ugrupowaniem o skrajnie marksistowskim obliczu”, które „walczy o władzę”” – albo po prostu „żydowską mafią”. Oto ostatni już cytat:

  „Zreasumujmy więc: jest to kolejne wcielenie mafijnej organizacji szowinistów żydowskich, zawiązanej w ZSRR i w Polsce po roku 1944. (…) Młodzi członkowie KOR-u opowiadali się stosunkowo niedawno za komunizmem i to w jego skrajnym trockistowskim wydaniu. Wszyscy zaś oni nienawidzą wszystkiego co polskie”.

  Czy Senat RP uczci uchwałą marginalną grupę obsesyjnych antysemitów? OKO.press będzie śledzić tę sprawę.

  https://oko.press/senat-chce-uczcic-obsesyjnych-antysemitow-dla-ktorych-kor-mafia-zydowska-oko-press-powiadamia-wszystkich-senatorow/
  PiS kontynuuje tradycje KOR-u
 • ...
  Frasyniuk i sprzedana Solidarność

  W mutacji wrocławskiej „Gazety Wyborczej” w dniu w dniu 28 lipca 2006 roku, Frasyniuk występuje, nie po raz pierwszy z resztą, w obronie byłych funkcjonariuszy SB, przeciwko lustracji, rozliczeniu przeszłości i ujawnianiu winnych represji przeciw społeczeństwu . Głosił też wielokrotnie publicznie, że nie interesuje go jego teczka w archiwum IPN, ani kto na niego donosił. Można się więc domyślać powodów takiej postawy. Na pewno wie, że nie otrzyma statutu pokrzywdzonego, pamiętając jakie trudności miał w wymuszaniu tego dokumentu od IPN Lech Wałęsa. Frasyniuk wszystko kim był i jest zawdzięcza wyłącznie SB, a personalnie gen. Czesławowi Kiszczakowi. Były wiceprzewodniczący Krajowej Komisji „Solidarności” i przewodniczący Regionu „S” w Olsztynie, Mirosław M. Krupiński w książce „Zaułki zbrodni” stwierdza expressis verbis, że Frasyniuk był dobrowolnie prowadzony przez SB, przygotowywany do rozmów w Magdalence, przy „okrągłym stole” i na szefa „S” na Dolnym Śląsku.

  FRASYNIUK W SŁUŻBIE GEN. KISZCZAKA(x)

  W emigracyjnym wydawnictwie w Kanadzie ukazały się relacje z okresu stanu wojennego internowanego wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Mirosława M. Krupińskiego, działającego obecnie bardzo aktywnie w Australii. Autor w latach 1982/1983 przebywał wraz w Frasyniukiem w więzieniu w Łęczycy. Twierdzi on, że Frasyniuk agitował wówczas za współpracą ze Służbami Bezpieczeństwa, kierowanymi przez gen. Kiszczaka. Służby te usilnie zabiegały wówczas o pozyskiwanie wśród bardziej znaczących internowanych, potencjalnych uczestników do rozmów w Magdalence i przy „Okrągłym Stole”.

  Krupiński wyjaśnia dlaczego nie od razu ujawnił pewnych faktów dotyczących działalności Frasyniuka:
  (…) w czasie kiedy interesy „Solidarności „ jako całości były dla mnie pierwszoplanowe, tego aspektu „solidarności więziennej” nie poruszałem, aby obrazu „S” nie psuć. Teraz w roku 2001, zaczynają docierać do mnie, układające się w całość dalsze fragmenty politycznej prostytucji, których dalej maskować powodów nie mam. (…) I dalej pisze o swoich podejrzeniach wobec agenturalnej roli Frasyniuka:
  „Gdzieś na przełomie lat 82/83 przywieziono do Łęczycy Władysława Frasyniuka (…) znalazłem się sam na sam z Frasyniukiem w małej celi z czteroma pryczami. Władek miał dziwnie wiele do powiedzenia. (…)o strategii dojścia do władzy i o władzy tej przyszłym składzie. A ów referowany skład był z grubsza, taki jak to dziś bym określił pomagdalenkowy - czyli Frasyniuka idole, Frasyniuk i ci, co z nimi trzymać będą. ( …) Do tej pory nie jestem pewien co było powodem tej wylewności. (…) Może inspiracja Kiszczaka & Co, którzy mogli uważać mnie za kandydata przyszłego magdalenkowca. Może wreszcie frasyniukowe mniemanie , że nikt okazji przyłączenia się do przyszłej władzy się nie oprze i będzie o jej względy czynem i lojalnością zabiegał. Najbardziej dziś prawdopodobna wydaje mi się mieszanina wszystkich trzech powodów – bo przecież ktoś musiał nam to tet a’ tet w pół pustej celi zorganizować , a mój „wykładowca teorii dorwania się do przyszłej władzy” mówił otwarcie, jak do swojego. A Ja go nieszczęsny zbyłem jak głupiego dzieciaka i wyśmiałem ( nie próbując nawet uwagi na spodziewany podsłuch i Frasyniuka własne walory intelektualne , polemizować) wywołując najpierw zdziwienie i konsternacje , następnie wyraźna wrogość. Musiał jakiś plan w stosunku do mnie się w tedy rypnąć. …Czyj? (x)

  Frasyniuk wie, że wszystko kim był, kim jest i co osiągnął w życiu zawdzięcza SB i dlatego trudno się dziwić, że okazuje wdzięczność swym dobroczyńcom. Nie chodzi o to by zmienił swój pogląd, ale by społeczeństwo wiedziało o przyczynach tej proesbeckiej sympatii. Leszek Skonka - Wrocław

  (x) Mirosław M. Krupiński, Zaułki zbrodni, Ottawa, 2005, s. 91-96, książka jest w Bibliotekach: Ossolineum i Uniwersyteckiej we Wrocławiu Autor mieszka obecnie w Australii i jest b, aktywnym i twórczym działaczem emigracyjnym

  FRASYNIUK MA PRETENSJE DO LUDZI, ŻE NIE BYLI AGENTAMI SB.

  Po zakończeniu strajków sierpniowych w 1980 roku, opanowaniu kierownictwa „Solidarności” przez KOR i związanych z nimi różnych grup gangsterskich oraz agentów SB, zerwano warunki Umowy Gdańskiej rozpoczynając jednocześnie walkę o zdobycie władzy w Państwie. Dlatego wyeliminowano ze Związku działaczy o postawach prozwiązkowych, którzy dążyli do realizacji warunków Umowy Gdańskiej na podstawie uzgodnionych ze Strona Rządową 21 postulatów. By pozbyć się działaczy o postawach związkowych, bezpodstawnie, bez jakichkolwiek dowodów, publicznie pomawiano ich o rzekomą współpracę z SB. Czynili to zwłaszcza ludzie z kierownictwa „Solidarności” faktycznie związanych z SB lub wręcz agenci SB zainstalowani w Solidarności przez te służby. Nie przedstawiano osobom inkryminowanym żadnych dowodów, bo ich po prostu nie było. Wystarczyło, że sugestie wysuwali ludzie z kręgów kierownictwa Solidarności, by zniszczyć niewygodnego przeciwnika. Pokrzywdzeni tymi oskarżeniami byli bezsilnie. Nie pozwolono im się bronić, a nawet, gdyby dopuszczono ich do głosu, to i tak dano by wiarę „świętej” „Solidarności”. Zabieganie o uzyskanie „zaświadczenia” z SB byłoby traktowane jako potwierdzenie oskarżenia i ośmieszało skrzywdzonego. Dlatego wykazanie bezpodstawności oskarżeń przez wydawanie przez IPN zaświadczeń o pokrzywdzeniu wywołało wściekłość u tych, którzy na 25 lat odsunęli niewinnych ludzi od aktywnego życia publicznego, od pracy zawodowej, możliwości awansu, Jak się dziś okazało oskarżyciele byli inspirowani i powiązani agenturalnie ze Służbą Bezpieczeństwa.

  L.Skonka

  DLACZEGO FRASYNIUK BOI SIĘ LUSTRACJI ?

  Jest kilka bardzo istotnych powodów skłaniających Frasyniuka do występowania przeciw lustracji i ujawnianiu zawartości teczek. Dlatego nie stara się sam w IPN o świadectwo pokrzywdzonego, bo chyba by go nie otrzymał. Oficjalnie twierdzi, że nie interesuje go, kto na niego donosił i co SB o nim pisała. W rzeczywistości boi się, że społeczeństwo dowie się o jego prawdziwej roli w "Solidarności", a także przy okazji o takich jej filarów i przywódców Unii Wolności, jak Tadeusz Mazowiecki,Bronisław Geremek, Karol Modzelewski, Barbara Labuda, Józef Pinior, Marcin Święcicki, Leszek Balcerowicz i o setkach im podobnych. Społeczeństwo może się dowiedzieć, dlaczego, z czyjej inicjatywy niektórzy działacze "Solidarności" i Unii Wolności zostawali po 1989 roku wojewodami, prezydentami miast, posłami, ministrami? Skąd Frasyniuk, skromny związkowiec miał miliony na założenie własnej drogiej firmy transportowej o zasięgu międzynarodowym ? Czy i jakie zlecenia wykonywał dla SB, dla KOR-u, Sorosa i jakie czerpał z tego korzyści? Frasyniuk to szmatława postać. Poznałem go w czasie sierpniowego strajku i sam go na początku lansowałem powierzając mu funkcję rzecznika prasowego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (byłem członkiem Prezydium Komitetu Strajkowego odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne strajku). Po zakończeniu strajku zaproponowałem go do pierwszego składu Zarządu MKZ – (Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego) NSZZ). Jednakże już po kilku dniach pokumał się on z ludźmi KOR-u. Skaperował go do walki przeciw działaczom o związkowych postawach, Karol Modzelewski. Z polecenia i przy pomocy KOR-u, wyeliminował związkowego działacza – pierwszego przewodniczącego MKS i MKZ Jerzego Piórkowskiego. Następnie usuwał wszystkich działaczy, którzy przejawiali gotowość realizowania Umowy Gdańskiej, sprzeciwiali się upolitycznieniu ruchu pracowniczego i przekształcaniu go w partię polityczną dla zdobycia władzy w państwie. Jaki to był związkowiec świadczy jego obecny stosunek do własnych pracowników, którym zabronił tworzenia związków w jego przedsiębiorstwie. A w ogóle ten były pseudo "związkowiec" wypiął się na tych, dzięki, którym swego czasu tak się wzbogacił i politycznie awansował.

  SYMPTOMY FASZYSTOWSKICH I ESBECKICH METOD LANSOWANYCH PRZEZ FRASYNIUKA W DOLNOŚLĄSKIEJ SOLIDARNOŚCI

  (artykuł napisany w kwietniu 1988 roku !!!)

  Przedstawiony poniżej artykuł nie mógł się ukazać w ówczesnej oficjalnej prasie, bo trwały już rozmowy W Magdalence na temat podziału władzy między ekipą rządzącą, a kierownictwem „Solidarności" oraz tzw. "doradcami. Nawet komunistyczny miesięcznik "Zdanie" odmawiał opublikowania go, by nie drażnić kacyków z "Solidarności".

  Od pewnego czasu moi znajomi, koledzy, przyjaciele przekonywali mnie, że moje uprzedzenia, zastrzeżenia, krytyczne sądy na temat ruchu zwanego „Solidarność" są krzywdzące i bezpodstawne. Ruch ten, ich zdaniem składa się już dziś z innych rzekomo ludzi, patrzących zupełnie, inaczej na niedawną przeszłość, na swoje błędy i wypaczenia i dlatego, ich zdaniem, i ja powinienem zrewidować swoje opinie i sądy na ten ruch. Niestety, nie umiano mnie przekonać. Nie posługiwano się, bowiem żadnymi racjonalnymi argumentami, lecz jedynie słowami nie mającymi żadnego pokrycia w codziennej rzeczywistości.

  Przeciwnie. Wciąż spotykałem się z arogancją, zarozumiałością, wyniosłością ludzi, którzy dla zaspokojenia swoich osobistych chorobliwych ambicji narażali "Solidarność", i w końcu doprowadzili do jej zagłady. Nigdy nie usłyszałem w ciągu minionych 7 lat ani jednej szczerej, rzetelnej samooceny, samokrytyki. Nie znam też żadnej próby naprawy popełnionych błędów, chęci naprawienia wyrządzonych krzywd, szczerej skruchy i gotowości do publicznej ekspiacji.

  Przeciwnie, ludzie, którzy walnie przyczynili się do przekształcenia związku zawodowego w partię polityczną, pchnęli ten ruch do walki o władzę, oszukali świat pracy; nadal utrzymują - wbrew faktom - że winę za to, co się stało 13 grudnia 1981 roku, ponoszą wszyscy w kraju i za granicą, tylko nie oni.

  To, że moja ocena i opinia o kierownictwie "Solidarności" jest słuszna świadczą fakty. A oto one.

  W kwietniu br. (1988r. ) koło politologów wrocławskich studentów zwróciło się do mnie o przeprowadzenie prelekcji na temat powstania na Dolnym Śląsku NSZZ "Solidarność", zwłaszcza mojego udziału w tym procesie oraz przyczyn usuwania z kierownictwa tego ruchu wielu czołowych działaczy opozycji demokratycznej, w tym także założycieli Wolnych Związków Zawodowych, przed sierpniowymi strajkami we Wrocławiu. Organizatorzy prelekcji wiedzieli, że nie jestem ani sympatykiem, ani też faworytem władzy. Twierdzili, że chcą poznać opinie, sądy i fakty przedstawiane przez ludzi, którzy znają wydarzenia ostatnich burzliwych lat z autopsji. Byli nie tylko ich uczestnikami, lecz także aktywnymi ich twórcami.

  Te argumenty przekonały mnie. Tym bardziej, że czynniki oficjalne unikają podejmowania tej problematyki pozostawiając ją wyłącznie w gestii "Koro-Solidarności”. Zgodnie, więc z umową pojawiłem się w Klubie Asystenta „Sezam", by przeprowadzić prelekcję. I tu właśnie zaczynają się wydarzenia wręcz niepojęte. Opiszę je dość dokładnie, gdyż chcę przekonać ślepych i fanatycznych wyznawców idei „Koro-Solidarności”, że „ludzie kierujący dziś resztkami tego ruchu nie zmienili swej pogardliwej postawy wobec demokracji, tolerancji, pluralizmu. Te ważne, a nawet święte dla Polaków wartości, dla nich są tylko bałamutnymi hasłami propagandowymi. Otóż w klubie pojawiło się kilku ludzi, którzy przedstawili się organizatorom spotkania jako wysłannicy Frasyniuka. Jeden z nich - Paweł Kocięba domagał się w imieniu Frasyniuka zaniechania prelekcji. Mówił, że Frasyniuk bardzo się zdenerwował i rozgniewał, gdy się dowiedział o prelekcji dra Skonki na temat "Solidarności" i polecił nie dopuścić do niej. Argumentował, że kierownictwo Regionu oceniło i osądziło dra Skonkę w październiku 1980 roku negatywnie i dlatego nie ma on prawa bez zgody Frasyniuka występować publicznie z tematami dotyczącymi NSZZ "Solidarność" . Chyba komentować tego nie trzeba. Oto jakiś facet skompromitowany klęską ruchu, którym współkierował, a przynajmniej firmował kierowanie, rozkazuje studentom, kogo mają słuchać, a kogo powinni bojkotować. Nie łatwo w to uwierzyć, lecz jest to niestety prawda. Ponieważ wysłannikom Frasyniuka, mimo użycia gróźb, nie udało się zmusić organizatorów do odwołania prelekcji, zażądali wówczas by najpierw dopuścić do głosu przedstawiciela "Koro-Solodarności", który w imieniu Frasyniuka oceni prelegenta, wyda o nim opinię i ostrzeże audytorium by nie dawało wiary temu, co on powie; a wszystko w imię pluralizmu, demokracji, wolności słowa. Dość miękki i zastraszony przewodniczący spotkania - student - uległ chyba w pierwszej chwili żądaniom, ale gdy zagroziłem, że w takim przypadku zrezygnuję z wystąpienia, wycofał się. Wymogli jednak na nim opóźnienie spotkania, by porozumieć się z Frasyniukiem i ściągnąć więcej swoich ludzi, którzy utrudnialiby skutecznie prowadzenie prelekcji. Niezorientowanych może dziwić, co tak bardzo zdenerwowało kierownictwo "Koro-Solidarności", że zadało sobie aż tyle trudu, by nie dopuścić do prelekcji? Wszak nie znali treści mającego odbyć się wystąpienia: sam tytuł brzmiał niewinnie i łagodnie - "Zawiedzione nadzieje NSZZ "Solidarność". Otóż niepokoił Frasyniuka sam prelegent. Frasyniuk i jego otoczenie z góry zakładali, że to co powie referent jest tak groźne, tak niebezpieczne, a przynajmniej tak niewygodne dla kierownictwa Zarządu Regionu, że trzeba uniemożliwić wystąpienie za wszelką cenę, a jeśli się to nie uda, to tak skutecznie przeszkadzać, by prelegent nie mógł zrealizować całego programu. Przede wszystkim starą korowską metodą próbowano zwekslować temat i dyskusję na boczne, peryferyjne tory. Toteż już po pierwszych moich grzecznościowych słowach skierowanych pod adresem studentów i organizatorów prelekcji wstał przedstawiciel Frasyniuka - Paweł Kocięba i oświadczył, że prowadzący spotkanie student nie powinien dopuścić mnie do głosu, że miał najpierw pozwolić jemu mówić, że złamał jakieś wcześniejsze ustalenia i, za to "zapłaci", że "będzie go to drogo kosztować". (Później dowiedziałem się, że straszył Frasyniukiem). Wszystko to działo się w kwietniu 1988 roku!!!/. W czasie trwania prelekcji, co jakiś czas, któryś z nasłanych ludzi usiłował mi przerwać, krzycząc kłamstwo, bzdura, nieprawda, śmiać się szyderczo itp. Przewodniczący zebrania - student, był wyraźnie przestraszony i dopiero na moje żądanie przypomniał awanturującym się wysłannikom Frasyniuka, że to ja prowadzę prelekcję, a nie oni, że po moim wystąpieniu będą mogli zabrać głos i ustosunkować się do moich wypowiedzi. Oczywiście, reszta audytorium siedziała spokojnie, ale ze zdziwieniem i przerażeniem obserwowała praktyki stosowane przez awanturników usiłujących uniemożliwić prowadzenie prelekcji. Ponieważ grupa ta, a szczególnie dwaj bliscy współpracownicy Frasyniuka: Paweł Kocięba i Paweł Kasprzak nadal ordynarnie zakłócali przebieg spotkania toteż skorygowałem swój poprzedni plan prelekcji kładąc główny nacisk na brak nawyku w praktyce demokracji, tolerancji, uznania pluralizmu, wolności słowa w "Solidarności", a jako przykład nie do podważenia wskazałem właśnie na zachowanie się ludzi nasłanych przez Frasyniuka. Jednocześnie sięgnąłem do podobnych przykładów z minionych lat, a zwłaszcza owych wyidealizowanych 16 miesięcy władzy i terroru "Koro-Solidarności" w Polsce. Ta metoda okazała się dość skuteczna, przynajmniej na pewien czas. Cytowane przeze mnie przykłady łamania zasad demokracji, stosowanie bezwzględnej nietolerancji wobec ludzi odmiennie myślących przez "Solidarność" nie mogły być kwestionowane, ale za to usiłowano je bagatelizować dowodząc, że są to pojedyncze głosy, jednostkowe krzywdy i niewiele znaczą wobec wielkości sprawy jaką jest "Solidarność".

  Gdy tylko próbowałem przedstawić jakiś niewygodny dowód, jakąś znaczącą tezę, która nie podobała się tej grupie, albo niepokoiła ją, np., że przyczyną upadku NSZZ "Solidarność" były chorobliwe ambicje polityczne działaczy KSS KOR, którzy potraktowali ten ruch instrumentalnie, świadomie deformując go i przekształcając w organizację polityczną, łamiąc tym samym punkt 2-gi Umowy Gdańskiej, to wówczas podnosił się wrzask, że to nieprawda, że to władze nie dotrzymały warunków umowy. Wtedy brałem dokument i cytowałem ten punkt, który wyraźnie mówi, że nowe związki zawodowe "nie zamierzają pełnić roli partii politycznej". Po takich cytatach awanturujący się na pewien czas milkli. Może dlatego, że nie znali, a może zapomnieli niewygodne punkty Umowy. W każdym razie szybko uciekali od rozważań i argumentów racjonalnych i przeskakiwali na tematy pozamerytoryczne np. celowo przekręcając i wyśmiewając moje nazwisko, poddając w wątpliwości moje wykształcenie, prawdziwość świadectw, sugerując, że doktorat zrobiłem na uczelni partyjnej i to rangi Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu itp. Jeden z bojówkarzy Frasyniuka np. wykrzykiwał w czasie prelekcji, że "Solidarność" wie coś o moim doktoracie, o mojej wiedzy, studiach, kwalifikacjach. Słowem robiono wszystko, by nie dopuścić do realizacji prelekcji. Gdy próbowałem np. powołać się na jakąś moją publikację oficjalną lub poza oficjalnym obiegiem, grupa ta na komendę wybuchała głośnym śmiechem, wyrażając szydercze uwagi i poddając w wątpliwość możliwość wyrażania przeze mnie jakiejkolwiek rozsądnej myśli na piśmie. Także cytowane wypowiedzi innych ludzi, którzy wyrażali krytyczne uwagi o korowskiej "Solidarności" traktowane były podobnie lekceważąco i szyderczo. Ba, nawet wypowiedzi krytyczne czołowego działacza KOR-u z Gdańska - Bogdana Borusiewicza próbowano także zagłuszyć. Otóż zacytowałem jego wypowiedź zawartą w książce Mariana Muskata i Mariusza Wilka, pt. "Konspira", wydanej w Paryżu w 1984 roku. M.in. mówi on tam: "Zacząłem dostrzegać, jak zmieniają się ludzie, którzy kiedyś byli przyjaciółmi, jak uderzają im do głowy ambicje, stanowiska, jak ze skromnych, uczynnych kolegów wyrastają bossowie niszczący swoich oponentów. Raptem uświadomiłem sobie, że sukces wcale nie musi zmieniać człowieka na lepsze, że sukces społeczny, narodowy tego ruchu przestaje być moim sukcesem..." I dalej - "Ruch obrastał wszystkimi negatywnymi cechami systemu: nietolerancją dla inaczej myślących i czyniących, tłumienie krytyki..." A w innym miejscu - "Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby na wyborach do władz "Solidarności" wstał facet i powiedział - jestem niewierzący... Nie było człowieka, który by powiedział: nie złożę tej przysięgi, bo jestem po prostu niewierzący, chcecie to mnie wybierzcie, nie to nie". Ten przydługi cytat przyjęty był wręcz wrogo przez ludzi Frasyniuka, ale nie umiano podjąć z nim merytorycznej dyskusji. Także cytowane listy działaczy "Solidarności" do kierownictwa Regionu Dolnego Śląska wyszydzano i lekceważono.

  Celowo przytoczyłem te fakty i tak szczegółowo je przedstawiłem, by oddać atmosferę spotkania jaką wytworzyła niewielka, lecz bardzo agresywna i hałaśliwa grupa awanturników politycznych z Dolnośląskiej "Solidarności", która w innych okolicznościach posługiwała się obłudnie hasłami pluralizmu, demokracji, wolności słowa itp. Warto też zaznaczyć, że ludzie ci do tej pory nie przychodzili na tego rodzaju spotkania. Chcę dzięki ukazanej sytuacji przekonać tych wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś resztki złudzeń wobec korowskiej "Solidarności, że powinni się ich jak najszybciej wyzbyć. Chciałem więc przedstawić oblicze moralne i polityczne tej grupy, jej faktyczny stosunek do wielu haseł jakimi tak chętnie się na co dzień posługuje. Jeśli teraz, gdy jeszcze nie sprawują totalnej władzy nad społeczeństwem zachowują się tak arogancko, ordynarnie, apodyktycznie, to, jak wyglądałby ich rządy, gdyby rzeczywiście władali krajem? Nie trudno sobie to wyobrazić. Jeśli teraz pan Frasyniuk zakazuje studentom słuchania prelekcji niemiłych mu ludzi, nakazuje milczenie ludziom niewygodnym, stosuje cenzurę wobec nieprawomyślnych, to jak będzie się zachowywał gdy rzeczywiście będzie dysponował aparatem wykonawczym państwa: władzami bezpieczeństwa, sądami, prokuraturą, wojskiem, więziennictwem, prasą, cenzurą itp? I rzecz znamienna, po zakończeniu prelekcji, przeszkadzający w czasie jej trwania metodami wręcz łobuzerskimi, nie mieli nic do powiedzenia. Nie podjęli żadnej merytorycznej dyskusji z przedstawionymi przeze mnie tezami, sądami, opiniami. Na moje pytanie dlaczego wobec tego tak rwali się do głosu w czasie trwania prelekcji - Paweł Kocięba szczerze przyznał, że chodziło po prostu o zakłócenie prelekcji, bo ja jestem "zdrajcą". Owa zdrada polegać ma na tym, że krytykuję KOR i "Solidarność", które chcą dla Polski dobrze i w ten sposób wspomagam reżim. Tak, tak, to nie pomyłka. Człowiek Frasyniuka stwierdził publicznie, że każdy kto nie zgadza się z "Solidarnością", z wolą i opinią jej kierownictwa - jest z d r a j c ą.

  By odrzucić ewentualne tłumaczenie, usprawiedliwienie, że był to tylko jakiś prywatny wyskok nadgorliwców pragnących podlizać się Frasyniukowi, chcę zauważyć, że na spotkaniu tym był także Stanisław Huskowski - b. rzecznik prasowy Regionu, który powtórzył stawiane mi od lat zarzuty przez korowskie kierownictwo "Solidarności". Zarzuty te zawiera także książka /chyba jego autorstwa lub współautorstwa/ "Solidarność na Dolnym Śląsku". (1) Występujący pod pseudonimem Stanisław Stefański autor książki zarzuca mi m.in., że byłem przeciwnikiem upolitycznienia nowych związków, pisząc: "Po przekształceniu się MKS w MKZ /.../ Skonka wziął w swoje ręce szkolenie przyszłych działaczy związkowych. On to inaugurował pierwsze spotkanie tego typu 4.09., kiedy nie tylko budynek, ale i plac przed budynkiem okupowany był przez delegatów zakładów, a samo spotkanie odbywać się musiało w kilku turach. On opracował program pierwszych szkoleń podczas których miano analizować treść Porozumienia Gdańskiego, zapoznać się z międzynarodowymi i krajowymi aktami prawnymi gwarantującymi wolność i niezależność związków zawodowych, przedyskutować założenia programowe nowych związków, zastanowić się nad ich strukturą i wreszcie uczyć się zasad skutecznego działania przez pokazywanie typowych błędów popełnianych przez niedoświadczonego działacza społecznego. Nie ulega więc wątpliwości, że sporo tych pożytecznych skądinąd informacji przekazywał swoim słuchaczom. Nieszczęście polegało na tym, że nikt z prezydium wykładów tych nie kontrolował. Skonka zaś nie poprzestał jedynie na realizowaniu opracowanego przez siebie programu. Niepokoju nie wzbudzały jeszcze zgłaszane przez niego propozycje organizacyjnych rozwiązań, jak choćby pomysł tworzenia wspólnych rad zakładowych z liczbą członków proporcjonalną do liczby członków poszczególnych związków./.../ Zaniepokojenie wzbudzać natomiast powinny próby formułowania diagnoz o charakterze politycznym w odniesieniu do ruchu związkowego, które zaczęły zajmować wykładowcy znacznie więcej czasu, aniżeli sprawy organizacyjno-związkowe. Skonka, jak relacjonował dziennikarz "Słowa Polskiego", czuł się powołany do składania deklaracji, że związki w żadnym przypadku nie są siłą o charakterze politycznym . Nie byłoby w tym nic odkrywczego, gdyby nie dalszy ciąg tego wywodu. Wykładowca twierdził bowiem, że były próby, i być może będą jeszcze w przyszłości - przekształcenia NSZZ w nową siłę o charakterze głównie politycznym. Jest wspólną sprawą robotników - brzmiała konkluzja - dać odpór tym nieodpowiedzialnym i na szczęście nielicznym tendencjom.

  Skonka nie operował, tak jak dziennikarz "Słowa" aluzjami. Przekonywał swych słuchaczy, że jedynym wewnętrznym zagrożeniem dla związku są ludzie nasłani doń przez KOR. Nie oszczędzał też władzy, a zwłaszcza tych jej reprezentantów, którzy przeciwni są zaspokajaniu słusznych robotniczych postulatów"./.../ Personalnie swój atak Skonka skoncentrował na dziale informacyjno-wydawniczym oraz Modzelewskim, którego wejściu do MKZ od początku się sprzeciwiał"./podr. Red)”. Celowo przytoczyłem tak obszerny cytat z książki opracowanej z pozycji korowskiej "Solidarności", by Czytelnik mógł sam osądzić, jak wątpliwe stawiano mi zarzuty obrzucając mnie zarazem błotem, pomawiając publicznie o współpracę z SB i władzami PZPR. A przecież ja tylko tłumaczyłem nowym działaczom związkowym, że jeśli odrzuca się kuratelę polityczną PZPR nad związkami zawodowymi, to nie można wprowadzać innej siły politycznej na jej miejsce. Jeśli ruch związkowy ma być wolny, niezależny od PZPR, to nie można go uzależniać od polityków z KSS "KOR" i różnych pseudoreligijnych i klerykalnych sił.

  Wreszcie nieuczciwe i poniżej pasa było uderzenie i przypisywanie mi współpracy z SB, PZPR i władzami. Gdyby to była choć w drobnej części prawda, to musiałbym mieć jakąś korzyść np. stanowisko zgodne z kwalifikacjami lub w ogóle jakąś pracę, jakieś przywileje, talony i inne wyróżnienia jakimi obdarowuje się osoby miłe władzy. Toteż po zakończeniu prelekcji, nawet życzliwi dotychczas "Solidarności" uczestnicy spotkania opuszczali salę z niesmakiem i z zażenowaniem. Nie spodziewali się bowiem, by ludzie szermujący nieustannie hasłami demokratycznymi, pluralizmem, wolnością słowa, przekonań, poglądów, opinii, sądów w praktyce brutalnie zwalczali te wartości, gdy stają się one im niewygodne.

  Zetknęli się bowiem z klasycznym przykładem, gdy nawyki zamordyzmu i nietolerancji stają się silniejsze od propagandowych haseł. Był to przykład wielce pouczający, nie tylko dla studentów, ale także dla tych wszystkich, którzy mieli jeszcze resztki złudzeń i nadziei związanych z byłą korowską "Solidarnością".

  Myślę, że gdyby doszło obecnie do manifestacji niezadowolenia na tle warunków socjalnych, społecznych lub politycznych, to z pewnością nie będzie w nich przewodzić "Koro-Solidarność".

  Społeczeństwo nie poprze akcji, którymi mieliby kierować ludzie tak skompromitowani, tak mierni moralnie, mający tak spaczone pojęcie o demokracji i innych wartościach społecznych.

  Słowem społeczeństwo, nawet niechętne ekipie rządzącej, nie zaufa po raz drugi tym, którzy je tak zawiedli i haniebnie oszukali.

  Wrocław, kwiecień 1988 r.”

  P.S. Niestety w rok później społeczeństwo zaufało i płaci za to do dziś. /Autor/

  (1) Autorem książki był Włodzimierz Suleja, działacz partyjny, obecnie dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu

  LIST DZIAŁACZKI –

  Magdaleny Żaboklickiej z Wrocławia

  Do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu

  „ Na początku wyjaśniam; to, co napiszę dotyczyć będzie zebrania, które odbyło się w piątek (17.10.1980), W auli Politechniki (Wrocławskiej, przyp., LS.), A raczej spraw tam poruszanych. Właściwie powinnam zabrać głos na zebraniu, tak nakazywało mi moje sumienie. Jeżeli tego nie zrobiłam to, dlatego, że należę do osób nieśmiałych, nie umiem przemawiać publicznie, a ponadto zanim wypowiem swoje zdanie, muszę sobie rzecz najpierw przemyśleć. A więc przemyślałam, ale niesmak i przygnębienie, jakie napełniły mnie niektóre fragmenty zebrania, niektóre wypowiedzi, a może jeszcze bardziej reakcja sali na te wypowiedzi nie opuściło mnie dotąd. Wybaczcie, że piszę o swoich osobistych odczuciach. Cóż mogą one obchodzić Was. Którzy macie tyle i tak doniosłych obowiązków na swoich barkach? A jednak wysłuchajcie, bo to jest głos z dołu”, i to głos – wierzę w to, na pewno nie odosobniony, wyrażający odczucie jakiejś części aktywu związkowego. Chodzi mi tu o sprawę dr Skonki, ale nie o niego ”jako takiego”, lecz o to, co się wokół tej osoby dzieje, i jak się dzieje. Właśnie jak się dzieje. Z dr Skonką zetknęłam się po raz pierwszy na szkoleniach prowadzonych w pierwszej połowie września (1980 r.) w budynku przy placu Czerwonym, gdy w dusznej, przepełnionej sali po kilka godzin dziennie wykładał takim jak ja „świeżo upieczonym” aktywistom związkowym „abecadło związkowe”. Jego widoczne dla wszystkich zaangażowanie i jego trud budziły uznanie słuchaczy. Wybaczcie mi, że pozwolę sobie znów na osobiste wynurzenia: wstępowałam w tym okresie czasu często do Waszej siedziby, nawet już nie koniecznie po komunikaty, czy konkretne informacje, ale czasem tylko z zewnętrznej potrzeby, jak do miejsca – wybaczcie patos, z którego bije źródło Odnowy. W tym, że taki kult czułam do tego miejsca była niemałą zasługą właśnie dr Skonki. Potem były jakieś, niezbyt jasne dla „szerokiego aktywu” oświadczenia, bodaj, że w Komunikacie nr 4 i jakieś jeszcze mniej jasne!!) Pogłoski, z których wynikało, że drogi dr Skonki i Prezydium MKZ rozeszły się.. Trochę dziwiliśmy się (mówię o paru osobach, które również bywały na wykładach i z którymi zdarzało mi się na ten temat rozmawiać, ale nawet nie tak bardzo, bo przecież taki to już teraz burzliwy czas, że ciągle i chyba wszędzie ścierają się poglądy, opinie, przekonania, wybuchają spory i sprzeczki. Potem było zebranie w dniu 3 października, na którym wasze Prezydium przedstawiło się delegatom z zakładów pracy, i na którym omówiono działalność MKZ. Mówiono także o prowadzonym przez MKZ szkoleniu. Wymieniono jako pioniera p. Skowrońskiego( przepraszam, jeśli pomyliłam nazwisko), a o Skonce nic. Jakby nigdy nie istniał. Byłam niemile zaskoczona, naturalnie nie tylko ja jedna. Sądziłam, bowiem, że niezależnie od tego, czy Skonka się „odłamał”, czy nie, należało przecież wspomnieć o nim), O wkładzie jego pracy, zwłaszcza, że wkład ten był przecież niemały. Ale jeszcze i to przemilczenie można by uznać za gafę, niemiłą, ale wybaczalną, w tym gorącym okresie. Jednak to, czego widownią stała się aula Politechniki, gafą już nazwać się nie da. To było gorszące i zasmucające widowisko. Już sposób, w jaki niszczył, ( bo chyba tylko tak można to określić) Skonkę p. mecenas Kaszubski, nie był piękny, ale cóż p. Kaszubski jest prawnikiem, a oni - wiadomo – przywykli z człowieka, o którym mówią robić anioła lub diabła, w zależności od tego, czy bronią, czy też oskarżają; to już takie ich „ skrzywienie zawodowe”. (1)

  Trudno, bardzo trudno uwierzyć nam, którzyśmy słuchali wykładów dr Skonki, aby był on agentem, jak to nader wyraźnie insynuował w swoim krasomówczym wystąpieniu mec. Kaszubski.

  Oczywiście Skonka mógł nie mieć racji i pewnie jej rzeczywiście nie miał twierdząc, że powinny powstać związki regionalne, a nie jeden ogólnopolski. Ale przecież taki sam pogląd wyznawali podobno - jak to nas chyba właśnie p. Kaszubski uświadamiał na poprzednim zebraniu – głosili przedstawiciele gdańskiego MKZ, a mimo to nikt nie poddawał w wątpliwość ich intencji). Uważam, że wystarczyło w swoim czasie oświadczyć, – bo jednak ludziom się jakaś informacja należała-, że pan Skonka nie jest już członkiem Prezydium, ponieważ obstawał przy swoich poglądach na niektóre kwestie ruchu związkowego, wbrew zdaniu większości Prezydium MKZ, wobec czego obecnie w tym, co głosi nie reprezentuje już MKZ-etu, a jedynie siebie samego. I to byłoby w porządku. Mniejsza jednak o wypowiedź p. Kaszubskiego, bo to, co było dalej było znacznie gorsze. Wystąpił ten młody człowiek, nazwiskiem chyba Jabłoński (Zenon, przyp. LS) i zaczął dość nerwowo, ale przecież nie obraźliwie, wygłaszać zarzuty pod adresem Prezydium. (2) Z sali zaczęły się gwizdy i protesty. I wtedy, prowadzący zebranie, zamiast uciszyć salę, kazał mu zejść z mównicy.

  Nie należało tego robić. I to kimkolwiek mówca by był i cokolwiek chciałby powiedzieć. To się niestety nazywa tłumienie krytyki, a tego Wam, szermierzom demokracji pod żadnym pozorem robić nie wolno. W naszym Związku przecież ma być lepiej, szczerzej, sprawiedliwiej niż w tych starych instytucjach, przeciwko, którym występujemy. To prawda, że teraz jest czas walki i bardzo ważna jest jedność, ale przecież najważniejsza jest Demokracja. Bo to o nią walczymy. A nie można o nią walczyć gwałcąc jej zasady. Nie mówmy sobie, że to tylko teraz, na razie tak musimy. Jeżeli tak zaczniemy, to później będziemy te metody stosować i zawsze znajdziemy na nie jakieś usprawiedliwienie.

  Najbardziej przerażające i odrażające było wystąpienie ostatniego mówcy ( tego z Kontroli Dochodów Państwa, nazwiska nie zanotowałam). Typowy demagog w najgorszym tego słowa znaczeniu. Miotał się i rzucał obelgami, a ludzie na sali pobudzeni w swoich najniższych (zdajmy sobie z tego sprawę) instynktach, żywiołowo klaskali, zaś Prezydium... Słuchało i akceptowało.

  A ja słuchałam i przypominały mi się różne wstrząsające sceny z literatury i filmów, np. nazistowskie wiece, gdy Hitler dochodził do władzy; albo obrazek, jak rozjuszony tłum kamieniuje kobietę, dobrze nie wiedząc, za co, to znów, gdy linczują Murzyna i jeszcze inne tym podobne.

  Powtarzam nie chodzi mi o Skonkę i jego zwolenników, choć oczywiście nie jest dobrze, jeśli ich krzywdzicie, ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że historyczny wir wydarzeń wyniósł Was na piedestał. Przypadła Wam ważna i zaszczytna rola. Ku wam wracają się teraz z nadzieją oczy i serca społeczeństwa. Nie zapominajcie, więc co sobą reprezentujecie i jaką stratę poniesie idea, której służycie, jeżeli nie będziecie umieli godnie jej służyć. Powiesiliście na sali, w której odbywało się zebranie Krzyż. Inna sprawa, czy to stosowna okazja, aby Go wieszać, ale jeżeli już powiesiliście to pamiętajcie, co on symbolizuje. Strzeżcie się, aby w imię Krzyża nie zapalać stosów dla czarownic. Jest to, bowiem największa krzywda, jaką człowiek może wyrządzić Bogu.

  Maria Magdalena, Żaboklicka, Wrocław ( podkreślenia red.) (3)

  Jak się okazało ostrzeżenie miało proroczy charakter? Istotnie „Solidarność” zapaliła stosy dla nieprawomyślnych Polaków i płoną one nadal pod tym samym szyldem.
  1. Tadeusz Kaszubski, adwokat, okazało się obecnie, że był agentem SB, nasłanym przez te służby.
  2. Zenon Jabłoński, przewodniczący Zarządu „Solidarności” w Urzędzie Pocztowym Nr 2 we Wrocławiu, usunięty z funkcji przewodniczącego po tym wystąpieniu na polecenie Zarządu regionu NSZZ „S” Dolny Śląsk
  3. Magdalena Żaboklicka, przewodnicząca „Solidarności” w “Domarze” ( 3 tys. zatrudnionych); zrzekła się tej funkcji po tym wiecu.

  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Frasyniuk-i-sprzedana-Solidarnosc-DLACZEGO-FRASYNIUK-BRONI-SB-ekow-1486
  PiS kontynuuje tradycje KOR-u
 • ...
  Wspomnienia Mirosława M.Krupińskiego fragment o Frasyniuku

  Gdzieś na przełomie lat 82/83 przywieziono do Łęczycy Władysława Frasyniuka. Przez kilka dni trzymano go oddzielnie a następnie „dokwaterowano” do nas. Było nas już wtedy ponad dziesięciu i od czasu do czasu zmieniano nam strategicznie cele. Po jednej z takich roszad znalazłem sie sam na sam z Frasyniukiem w małej celi z czterema pryczami. Zastanawiałem sie nad celem takiej rozrzutności metrażowej – cele były zwykle przepełnione, a tutaj pomimo dwóch pustych prycz nie dokwaterowano nam nawet wtyczki (byli tacy). Najmniej machiawelicznym wytłumaczeniem mogło być że cela miała dobry podsłuch i chciano posłuchać naszych rozmów.

  Rozbawiony pomyślałem że słuchających spotka raczej zawód bo Frasyniuka za tytana intelektu raczej nie uważałem - przeto szans na ekstrawertyczne dyskusje z mojej strony nie było. W jakimś jednak stopniu sie pomyliłem – Władek miał dziwnie wiele do powiedzenia. Nie mówił wprawdzie własnym językiem tylko cytatami z Michnika, Kuronia & Co, ale mówił zadziwiająco wiele i zadziwiająco płynnie. Wręcz recytował. Nie było w tym „prawie monologu” nic o „Solidarności” członkami KK której obaj byliśmy, ani o sytuacji Polski której wykładnikiem była nasza obecność w Łęczycy. Było natomiast bardzo wiele o strategii dojścia do władzy i o władzy tej przyszlym składzie. A ów referowany skład byl z grubsza taki, jak to dziś bym określił, pomagdalenkowy – czyli Frasyniuka idole, Frasyniuk i ci co z nimi trzymać będą.

  Frasyniuk mówił, a mnie przed oczami rysowała sie scena z Sienkiewiczowego potopu, kiedy to książę Bogusław Kmicicowi o postawie czerwonego sukna referował…

  Do tej pory nie jestem pewien co było powodem tej wylewności. Może wcześniejsza ulotka Grunwaldu, która po storpedowaniu Zjazdu tej organizacji w Grunwaldzie w lipcu 1981 i zapobieżeniu druku materiałów zjazdowych przez Zarząd Regionu Warminsko Mazurskiego, którego byłem wybranym właśnie przewodniczącym, deklarowała mnie Żydem. Może inspiracja Kiszczaka & Co, którzy mogli uważać mnie za kandydata na przyszłego magdalenkowca. Może wreszcie Frasyniukowe mniemanie że nikt okazji przyłączenia sie do przyszłej waadzy sie nie oprze i będzie o jej względy czynem i lojalnością zabiegał. Najbardziej dziś prawdopodobna wydaje mi sie mieszanina wszystkich trzech powodów - bo przecie ktoś musiał nam to tet a’tet w pół pustej celi zorganizować, a mój „wykładowca teorii przyszłej waaadzy” mówił otwarcie jak do swojego.

  A ja go, nieszczęsny, zbyłem jak głupiego dzieciaka i wyśmiałem (nie próbując nawet, z uwagi na spodziewany podsłuch i Frasyniuka własne walory intelektualne, polemizować) wywołując najpierw zdziwienie i konsternację, a następnie wyraźną wrogość. Musi co jakiś plan w stosunku do mnie się wtedy rypnął… Czyj?

  Była jeszcze później jakaś próba z jego strony podsunięcia mi do podpisania deklaracji że „uważam TKK za jedyną siłę przewodnią i reprezentację „Solidarnosci” i społeczeństwa”, a kiedy i to wyśmiałem – zostaliśmy wrogami. Właściwie - Frasyniuk został moim wrogiem, bo ja go po prostu lekceważyłem. Lekceważyłem niesłusznie – jak dowiodła późniejsza Magdalenka, której prescenariusz było mi dane wysłuchać w cztery oczy od Władyslawa Frasyniuka w wiezieniu w Łęczycy na początku roku 1983.

  A teraz powróćmy do wzmiankowanego na wstępie obrzydlistwa:

  Jakiś czas po sprzecznym z moimi intencjami wniosku BPBK o ułaskawienie, chyba w drugiej połowie maja lub w czerwcu, do ZK Łęczyca przyjechała grupa kilku wyglądających na wysokich oficjeli cywilów MSW, aby wybadać co z „ułaskawiania Krupinskiego” można zrobić. Zrobić nie można było nic bo moje stanowisko w sprawie ułaskawiania na dwa miesiące przed wiszącą w powietrzu amnestią zostało zadeklarowane przez opisaną wcześniej rozmowę z naczelnikiem i poprzez cenzurowany list od mojego adwokata potwierdzającego moje polecenie nie składania przez niego ani przez moją rodzinę prośby o ułaskawienie. Niemniej, ponieważ „władza” wydawała się desperacko szukać zainteresowanych amnestią – przybysze pod koniec nieudanej rozmowy zaczęli prosić abym przynajmniej zadeklarował czy „usunięty z wiezienia wbrew mojej woli” będę naruszał prawo.

  W zasadzie mogłem to zignorować, ale doszedłem do wniosku że jest to okazja do podkreślenia jeszcze raz legalności wszystkich moich działań w stanie wojennym i nielegalności tego stanu. Jak już dużo wcześniej pisałem – w dniu aresztowania (16.12.81) złożyłem opierającemu się UBekowi pisemne oświadczenie, że stan wojenny jest nielegalny i sprzeczny z konstytucją. Zostało to wypunktowane w moim akcie oskarżenia oraz stało się linią obrony jednego z moich obrońców – mecenasa A. Muży. Teraz miałem okazję postawić kropkę nad „i”. Z poważną miną wziąłem podsuwaną kartkę i napisałem (cytuję z przekazanego wówczas żonie, dla olsztyniakow, zapisu z pamięci, który dotąd mam): „“Oświadczam że nie zamierzam podejmować żadnych działań sprzecznych z prawem. Równocześnie oświadczam, że nigdy nie występowałem spoza węgła ani cudzych pleców, a wszystkie swoje działania firmowałem własnym nazwiskiem, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność. Ten sposób postępowania zamierzam kontynuować nadal”.  Odbierający to expose esbek zgrzytnął zębami i rozmowa się skończyła. Zadowolony z zagrywki opowiedziałem o wydarzeniu po powrocie do celi, nie wywołując nadmiernego zainteresowania u naszej chyba dziesięcioosobowej grupy. Z jednym wyjątkiem – Władysława Frasyniuka, który zaczął marudzić że „on jest Roch a to pani Kowalska” – czyli że „podpisać jest podpisać”, bez względu na to co. Dyskusja mijała sie z celem bo tytanem intelektu, jak już wspomnialem, to Frasyniuk nie był. Jak sam często deklarował – uznawał jedynie „głupotę nie maskowaną wyższym wykształceniem” - a tej mu nie brakowało. Zaczął coś poszeptywać z dwoma wielbicielami-adiutantami po kątach i okazywać mi wyraźną wrogość. Ponieważ wrogość okazywał już wcześniej, za każdym razem kiedy nie wpadałem w ślepy zachwyt nad jego cytatami Michnika, Kuronia & Co – pogodnie to zignorowałem.

  W międzyczasie wydarzyły sie dwie nastepne rzeczy – otrzymałem odmowę ułaskawienia, co zgrzyt zębów SBeka zapowiedział mi już wcześniej, a żona w czasie odwiedzin nadmieniła o plotkach w Olsztynie, że ja „wstąpiłem do SBecji”. Załatwiłem, jak mi sie wydawało, obie sprawy jednocześnie przekazując jej podpisaną przez Jabłońskiego odmowę łaski miłościwej PRL reprezentowanej przez Radę Panstwa, nad Krupińskim, a przy okazji na odwrocie tego dokumentu napisany w czasie widzenia tekst owego niekoszernego oświadczenia i kilka słów na temat metod działania prowokatorów. Było to na początku lipca. Wybiegając nieco poza ramy czasowe tej książki – po powrocie do Olsztyna zaobserwowałem zjawisko pewnego ode mnie dystansu otoczenia – co mnie dość cieszyło, bo ogonów za sobą byłem pewny i nikogo im na oczy naprowadzić nie chciałem. W mieszkaniu miałem, w tym samym celu, napis „uwaga podsłuch” na ścianie przedpokoju.

  Wybiegając jeszcze dalej – sytuacja owego dystansu trwała aż do mojego wyjazdu do Australii w maju 1987 roku, co pozwoliło mi na odrabianie zaległości w wędkowaniu i borykanie się ze znalezieniem źródeł dochodu w miejsce poprzedniej pracy, której mnie pozbawiono. Moje obrzydzenie sytuacją jednak rosło, przyczyniając sie w jakimś stopniu do decyzji wyjazdu, głównie tym że nikt jakoś nie miał odwagi powiedzieć mi o powodzie owego dystansu w oczy ani zapytać o moją własną relację. Jedynym który o jakichś „moich grzechach” napomknął był przeprowadzający w dniu mojego wyjazdu wywiad ze mną „dziennikarz podziemia”, który na taśmie się nie przedstawił i którego nazwiska nie pamiętam. Wyśmiałem go pogodnie, bo taką to u mnie reakcję wtedy wzbudzało. Wywiad, jak się niedawno dowiedziałem, poszedł na piśmie w wydawnictwie podziemnym w dwóch sfałszowanych i pokrojonych częściach jesienią 87 i wiosną 88. Mam swoją jego taśmę, co pozwoliło porównać moje wypowiedzi z fotokopiami owych falszywek. O zasięgu zaplecowego opluwania przez Frasyniuka & Co dowiedziałem się dopiero teraz, po czternastu latach, co jest powodem iż o ten wątek tematyczny „Zaułki Zbrodni” tu rozszerzam. Dodam jeszcze, w temacie już będąc, trochę rozważań:

  Nie wiem czy Frasyniuk już w czerwcu roku 1983, w wiezieniu w Łęczycy, był człowiekiem przejętym gdzieś po drodze przez Kiszczaka i jego służby. Mógł być, mógł nie być. Z pewnoscią był pod kontrolą późniejszych magdalenkowcow, tych ex czerwonych, spoza władz „Solidarnosci” z wyboru – o czym swiadczą jego wypowiedzi w czasie obrad w Magdalence, zarejestrowane w zapisie rozmów okrągłostołowych autorstwa Krzysztofa Dubińskiego “Magdalenka transakcja epoki”. Polecam szczególnie uwadze zawartą tam deklarację Frasyniuka pod adresem Kiszczaka: “dla dobra kraju, dla dobra społeczeństwa które wam nie wierzy i które nie chce was słuchać, staramy sie zapewnić waszą wiarygodność”… (str 29 w/w książki). Mógł być na usługach jednych i drugich, bo w końcu i tak okazało się że było to i jest towarzystwo wzajemnej adoracji.

  http://www.blogmedia24.pl/node/9261
  PiS kontynuuje tradycje KOR-u
 • Podobna żydowska nagonka już miała miejsce w Gdańsku w tym roku
  "We wtorek członkowie Rady Mediów Narodowych (z wyłączeniem przebywającego na urlopie Juliusza Brauna) od godziny 15 zastanawiali się, czy można powierzyć Sielatyckiemu to stanowisko. Już w chwilę po godz. 16 Grzegorz Sielatycki był prezesem radia. Wówczas jednak wydarzyło się coś, czego nie przewidzieli członkowie RMN. Po wyjściu z sali - jak się dowiedział portal Wirtualnemedia.pl - rozdzwoniły się ich telefony, a rozmówcy zaczęli podawać nieznane im szczegóły z przeszłości nowego prezesa. Chodziło między innymi o to, że w 1998 roku w biuletynie olsztyńskiej Młodzieży Wszechpolskiej opublikował tekst „Walka o polskie słowo”, w którym zastanawiał się dlaczego w polskich podręcznikach umieszcza się „żydowskich autorów” takich jak Julian Tuwim, Bolesław Leśmian czy Andrzej Szczypiorski. Czabański - wobec tych informacji - w trybie nadzwyczajnym natychmiast zwołał drugie posiedzenie rady, by odwołać nowego prezesa. - Myśmy nie wiedzieli zupełnie nic o tej przeszłości pana Sielatyckiego, przedstawiano nam tylko dobre strony kandydatury - mówi w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przewodniczący Czabański. Ostatecznie w niecałą godzinę po swoim wyborze, podczas kolejnego zebrania Rady, Grzegorz Sielatycki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa gdańskiej anteny. - Tłumaczył, że wypomniane mu rzeczy to są stare, dawno zamknięte sprawy, ale mimo wszystko uznaliśmy te wyjaśnienia za niewystarczające. Rezygnacja została przyjęta - mówi Krzysztof Czabański. Z odręcznie napisanej rezygnacji wynika, że Sielatycki nie może pełnić funkcji prezesa „z przyczyn osobistych” i rezygnuje też z dalszego kandydowania na to stanowisko. - Gdybyśmy wcześniej wiedzieli o pewnych sprawach z przeszłości kandydata, pewnie nie wzięlibyśmy go pod uwagę. Ale mieliśmy o nim same dobre wiadomości, przedstawiano jego karierę zawodową w superlatywach - mówi dla Wirtualnemedia.pl Joanna Lichocka, członek RMN..."

  Całość:
  https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grzegorz-sielatycki-przez-godzine-byl-prezesem-radia-gdansk-powodem-antysemickie-publikacje-sprzed-lat#
  Pedofil? Nie tylko - Gorzej: antysemita!
 • Dziwne, że "załatwienie" Sielatyckiego w Radiu Gdańsk w lutym br. przeszło bez echa
  "We wtorek członkowie Rady Mediów Narodowych (z wyłączeniem przebywającego na urlopie Juliusza Brauna) od godziny 15 zastanawiali się, czy można powierzyć Sielatyckiemu to stanowisko. Już w chwilę po godz. 16 Grzegorz Sielatycki był prezesem radia. Wówczas jednak wydarzyło się coś, czego nie przewidzieli członkowie RMN. Po wyjściu z sali - jak się dowiedział portal Wirtualnemedia.pl - rozdzwoniły się ich telefony, a rozmówcy zaczęli podawać nieznane im szczegóły z przeszłości nowego prezesa. Chodziło między innymi o to, że w 1998 roku w biuletynie olsztyńskiej Młodzieży Wszechpolskiej opublikował tekst „Walka o polskie słowo”, w którym zastanawiał się dlaczego w polskich podręcznikach umieszcza się „żydowskich autorów” takich jak Julian Tuwim, Bolesław Leśmian czy Andrzej Szczypiorski. Czabański - wobec tych informacji - w trybie nadzwyczajnym natychmiast zwołał drugie posiedzenie rady, by odwołać nowego prezesa. - Myśmy nie wiedzieli zupełnie nic o tej przeszłości pana Sielatyckiego, przedstawiano nam tylko dobre strony kandydatury - mówi w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przewodniczący Czabański. Ostatecznie w niecałą godzinę po swoim wyborze, podczas kolejnego zebrania Rady, Grzegorz Sielatycki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa gdańskiej anteny. - Tłumaczył, że wypomniane mu rzeczy to są stare, dawno zamknięte sprawy, ale mimo wszystko uznaliśmy te wyjaśnienia za niewystarczające. Rezygnacja została przyjęta - mówi Krzysztof Czabański. Z odręcznie napisanej rezygnacji wynika, że Sielatycki nie może pełnić funkcji prezesa „z przyczyn osobistych” i rezygnuje też z dalszego kandydowania na to stanowisko. - Gdybyśmy wcześniej wiedzieli o pewnych sprawach z przeszłości kandydata, pewnie nie wzięlibyśmy go pod uwagę. Ale mieliśmy o nim same dobre wiadomości, przedstawiano jego karierę zawodową w superlatywach - mówi dla Wirtualnemedia.pl Joanna Lichocka, członek RMN..."

  Całość:
  https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grzegorz-sielatycki-przez-godzine-byl-prezesem-radia-gdansk-powodem-antysemickie-publikacje-sprzed-lat#
  „Pedofilia”, czyli krytykowanie Żydów
 • Gdy jeszcze potrzebowali ks. Jankowskiego do przejęcia władzy nad Polską, śpiewali inaczej
  Dedykacja Michnika dla ks. Jankowskiego w książce "Szanse polskiej demokracji":

  "Kochanemu ks. Henrykowi Jankowskiemu, memu Przyjacielowi i Mentorowi, z pogańską pokorą, Adam Michnik. Maj 1988 r. Gdańsk".

  https://www.youtube.com/watch?v=nJAuBBAZsB0
  „Pedofilia”, czyli krytykowanie Żydów
 • Jak Adam Michnik podlizywał się ks. Jankowskiemu
  Dedykacja w książce "Szanse polskiej demokracji":

  "Kochanemu ks. Henrykowi Jankowskiemu, memu Przyjacielowi i Mentorowi, z pogańską pokorą, Adam Michnik. Maj 1988 r. Gdańsk".

  https://www.youtube.com/watch?v=nJAuBBAZsB0
  Pedofil? Nie tylko - Gorzej: antysemita!
 • ...
  Rząd PiS chce kupić 3 fregaty dla marynarki za co najmniej 12 miliardów zł., czyli okręty nieprzydatne do obrony polskiego wybrzeża, ale przydatne do ochrony lotniskowców. Nawet PiSowski think tank, czyli Instytut Jagielloński, to krytykuje.
  https://www.forbes.pl/wiadomosci/instytut-jagiellonski-mon-chce-wydac-12-mld-zl-na-nieprzydatne-fregaty/ykztn99?fbclid=IwAR246QXWSRpp4yhRdlZXba6K86NV-5Wrq7yAgzOcwSSeIk-QoYcEc1NF1G8
  A tak to skomentował na fb (wpis z 29.XI) prof. Adam Wielomski:
  "Eksperci Instytutu Jagiellońskiego chyba nie zrozumieli jednego detalu: te trzy projektowane fregaty polskie nie będą służyły do obrony polskiego wybrzeża przed rosyjskim atakiem. Przeciwnie, to one będą stanowiły zabezpieczenie amerykańskich sił inwazyjnych, wyprowadzających uderzenie na Rosję z terytorium "wschodniej flanki NATO". Polska nie będzie państwem atakowanym, lecz atakującym".
  Kupują gaz, wyrzutnie ciągle od tych samych
 • ...
  Jan Grzebski - obudził się ze śpiączki po 19 latach:
  https://joemonster.org/filmy/4247

  Film "Wybudzeni" TV Trwam:
  http://tv-trwam.pl/film/wybudzeni
  Polacy przeznaczeni na części...
 • Ilia Bronski - „ Zarządzanie kryzysem”, czy „operacja psychologiczna”?
  „ Zarządzanie kryzysem”, czy „operacja psychologiczna”?

  Jeśli wcześniej „ Zarządzanie kryzysem” było bardziej skoncentrowane na taktyce wychodzenia z kryzysu przedsiębiorstwa, to obecnie „ Crisis management” – to współczesna technologia prowadzenia walki konkurencyjnej nie metodami zbrojnymi, ale metodami dozwolonymi prawem, tworzenie przełomowej sytuacji, utrzymania kontroli nad nią i, w ostatecznym efekcie – osiągnięcie zysku.

  Faktycznie „…konkurent rozpoczyna walkę o swój udział w rynku, wykorzystując dla tych celów nie polepszenie swojego towaru bądź usług, ale niejawną działalność, skierowaną na to, aby swojego konkurenta postawić w niewygodnej i niekorzystnej wobec klientów sytuacji…” (7)

  Takiego rodzaju taktykę zazwyczaj wykorzystywano przy wrogich przejęciach własności o charakterze komercyjnym. Z ostatnich znanych przypadków tego rodzaju można odnieść to do wydarzeń określanych jako jako wrogie przejęcie ze strony Microsoft firmy NOKIA i „ silnikowego skandalu” przygotowanego przez Amerykanów przeciwko przedsiębiorstwom z grupy „Volkswagena”.

  „ Piąta kolumna jako nieodłączny element "Zarządzania kryzysem".

  Kierowanie operacjami informacyjnymi

  Nietradycyjne działania wojenne ( „Unconventional Warfare”) ( NDW)

  „ Jest drugie oblicze działań wojennych – nowe jeśli chodzi o metody, stare jeśli chodzi o pochodzenie – Wojna partyzantów, dywersantów, najemników, zabójców;wojna zasadzek zamiast otwartych starć, infiltracji zamiast otwartej agresji, osiągająca zwycięstwo znużeniem i rozdrobnieniem wroga zamiast jego zwyciężenia.Ona podobna jest powstania.”

  Prezydent John Kennedy, 1962

  Kierujący Dowództwem Specjalnych Operacji USA (United States Special Operations Command (USSOCOM)) określa NDW jako operacje w celach okazania pomocy ruchom sprzeciwu lub rebeliantom zamierzającym osłabić, zniszczyć lub obalić rząd lub okupacyjną siłę z pomocą działań podziemnych, zagranicznych najemników, lub sił partyzanckich na terytorium przeciwnika.

  Nowe metody prowadzenia wojny przeniosły priorytet operacji w sferę walki informacyjno-psychologicznej, co pozwala przenieść do fazy niejawności nie tylko przygotowania, ale większą część operacji specjalnych, nie narażając na niebezpieczeństwo reputację kluczowego beneficjenta.. Przeprowadzona z sukcesem operacja pozwala przekształcić „terytorium” , zgodnie z opracowaną technologią, w system niejawnej okupacji, a zasoby przechodzą na własność kluczowego beneficjenta za pośrednictwem nominalnych właścicieli i odpowiedniej jurysdykcji. Taka forma pozwala uwolnić się od przejęcia biznesu jako wojennego trofeum i obniżenia potencjału konkurentów i pozwala osiągnąć nadzwyczajne dochody drogą zmiany władz państwowych pod postacią „ rewolucji”.

  Przyjmując nowe metody prowadzenia NDW ( Unconventional Warfare), włączając wojny informacyjne, organizację, przygotowanie i wykorzystanie ruchów protestu, powstańczych i kontrpowstańczych sił, a także dywersję, akty terrorystyczne i fizyczną likwidację znaczących osób, prowadzonych w ramach operacji „ pod fałszywą flagą”. Frank G. Hoffman, uważany za autora koncepcji wojen hybrydowych, opisuje hybrydowe zagrożenie w następujący sposób: „ dowolny przeciwnik, który jednocześnie i elastycznie wykorzystuje możliwości zwykłej broni, nieregularną taktykę, terroryzm i przestępcze poczynania w strefie działań wojennych dla osiągnięcia swoich politycznych celów…”.Taka taktyka pozwala przeciwnikowi zajmować się kilkoma fazami w jednym i tym samym czasie i wywołuje innego rodzaju wymagania od sił zbrojnych.

  Metody informacyjnych i psychologicznych wojen przyjmowane dla zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego i zniszczenia zdolności ludności do samoobrony

  Najważniejsze jeśli chodzi o istotę tych metod jest to, że opracowanie, realizacja i kontrola tego rodzaju metod oddane są na służbę psychologicznych operacji USA ( PSOP), które niekiedy nazywane są MISO ( Military Information Support Operations, Informacyjne Wsparcie Operacji Wojskowych), jak była ona nazywana między latami 2010 a 2014. Generał Martin Dempsey, będący w tych latach Przewodniczącym Zjednoczonego Komitetu Szefów Sztabów przygotował wykład pod tytułem „ Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020 (CCJO)”( Podstawowa Koncepcja Połączonych Działań: Połączone Siły i Środki 2020) : „ …W przyszłych konfliktach, głosi CCJO będą brać udział nie tylko tradycyjne siły zbrojne, ale także szeroki krąg niepaństwowych tworów, włączając formacje bojowników,,prywatne i korporacyjne formacje bezpieczeństwa, terrorystów, partyzantów i ponadnarodowe organizacje przestępcze, które coraz częściej pojawiają się na polach walki…”. Interesującym jest to, że przekształcanie w terrorystyczną bandę w zestawie już sformułowanej grupy wymaga ujawnienia własnych terrorystyczne możliwości, do potrzeb czego generałowie Sił Specjalnych zajęli bardziej praktycznymi rzeczami, takimi jak stworzenie „ fikcyjnych band” dla przeniknięcia w grupy terrorystyczne ( pseudo-gang-warfare): „…To jest nowy element „ nietradycyjnej wojny”, Który oznaczał niezbędność wyszkolenia żołnierzy Sił Specjalnych w technikach „ bezwzględnej brutalności” , a także w technologiach przygotowania zamachowców samobójców, włącznie z ich wykorzystaniem z ukrycia…”

  Instrumenty i siły przeciwko Rosji

  Przyczyny niepowodzeń rządów – Generałowie zawsze przygotowują się do przeszłych wojen ( Winston Churchill)

  Niszczenie systemu edukacji domowej , szkolnej i w szkołach wyższych

  Zniszczenie systemu wychowania obywatelskiego

  Armia Rosyjska ( tworzenie zagmatwanej sytuacji + przekupstwo i szantaż)

  Urzędnicy ( przekupstwo i szantaż)

  Organizacje pozapaństwowe NGO

  Sieci społecznościowe i środowiska internetowe

  Media ( przekupstwo i szantaż)

  Formowanie V kolumny

  Bojownicy

  Siły Specjalne zagranicznych państw i Prywatne Firmy Wojskowe ( PFW)

  „ Zasoby organizacyjne ( logistyka) poparcie przewrotu

  Miejscowe źródła finansowania i wwóz gotówki

  Obozy treningowe

  Środki Masowej Reklamy, Agitacji i Dezinformacji

  Jeśli w 1983 roku przeważającą większość MassMediów w USA konrtolowało 50 korporacji, to dzisiaj są one skupione w rękach jedynie sześciu korporacji medialnych

  Kim są owi bohaterowie i co ich wiąże?

  «Time Warner»

  «Walt Disney»

  «Viacom»

  «News Corporation»

  «CBS Corporation»

  „NBC Universal« (COMCAST CORPORATION)

  «Time Warner»

  Home Box Office (HBO)

  Time Inc.

  Turner Broadcasting System, Inc.

  Warner Bros. Entertainment Inc.

  CW Network (partial ownership)

  TMZ

  New Line Cinema

  Time Warner Cable

  Cinemax

  Cartoon Network

  TBS

  TNT

  America Online

  MapQuest

  Moviefone

  Castle Rock

  Sports Illustrated

  Fortune

  Marie Claire

  People Magazine  Shareholders
  Name


  Shares


  %

  The Vanguard Group, Inc.


  44,059,118


  5.40%

  Massachusetts Financial Services Co.


  43,129,366


  5.29%

  Dodge & Cox


  37,168,951


  4.56%

  BlackRock Fund Advisors


  32,549,692


  3.99%

  SSgA Funds Management, Inc.


  31,807,800


  3.90%

  JPMorgan Investment Management, Inc.


  24,003,171


  2.94%

  Capital Research & Management Co. (Global Investors)


  19,893,702


  2.44%

  Capital Research & Management Co. (World Investors)


  17,518,034


  2.15%

  T. Rowe Price Associates, Inc.


  13,641,757


  1.67%

  AllianceBernstein LP


  10,971,083


  1.35%

  «Walt Disney»

  ABC Television Network

  Disney Publishing

  ESPN Inc.

  Disney Channel

  SOAPnet

  A&E

  Lifetime

  Buena Vista Home Entertainment

  Buena Vista Theatrical Productions

  Buena Vista Records

  Disney Records

  Hollywood Records

  Miramax Films

  Touchstone Pictures

  Walt Disney Pictures

  Pixar Animation Studios

  Buena Vista Games

  Hyperion Books  Shareholders Nazwa akcjonariusza
  Name


  Shares IlośćAkcji


  %

  Powell Laurene Jobs Trust


  130,181,925


  7.71%

  The Vanguard Group, Inc.


  86,379,592


  5.12%

  SSgA Funds Management, Inc.


  64,553,845


  3.82%

  BlackRock Fund Advisors


  59,042,376


  3.50%

  Fidelity Management & Research Co.


  51,766,776


  3.07%

  State Farm Investment Management Corp.


  42,206,018


  2.50%

  Massachusetts Financial Services Co.


  31,123,432


  1.84%

  Capital Research & Management Co. (World Investors)


  30,962,471


  1.83%

  Northern Trust Investments, Inc.


  23,553,504


  1.40%

  T. Rowe Price Associates, Inc.


  22,826,944


  1.35%

  «Viacom»

  Paramount Pictures

  Paramount Home Entertainment

  Black Entertainment Television (BET)

  Comedy Central

  Country Music Television (CMT)

  Logo

  MTV

  MTV Canada

  MTV2

  Nick Magazine

  Nick at Nite

  Nick Jr.

  Nickelodeon

  Noggin

  Spike TV

  The Movie Channel

  TV Land

  VH1  Shareholders
  Name


  Shares


  %

  The Vanguard Group, Inc.


  19,110,543


  5.50%

  BlackRock Fund Advisors


  15,728,106


  4.53%

  SSgA Funds Management, Inc.


  14,980,994


  4.31%

  Lazard Asset Management LLC


  11,249,384


  3.24%

  Yacktman Asset Management LP


  9,270,516


  2.67%

  Longview Partners LLP


  8,667,871


  2.49%

  Norges Bank Investment Management


  8,637,889


  2.49%

  Institutional Capital LLC


  8,049,704


  2.32%

  Invesco Advisers, Inc.


  7,881,465


  2.27%

  Massachusetts Financial Services Co.


  7,849,253


  2.26%

  «News Corp.»

  Dow Jones & Company, Inc.

  Fox Television Stations

  The New York Post

  Fox Searchlight Pictures

  Beliefnet

  Fox Business Network

  Fox Kids Europe

  Fox News Channel

  Fox Sports Net

  Fox Television Network

  FX

  My Network TV

  MySpace

  News Limited News

  Phoenix InfoNews Channel

  Phoenix Movies Channel

  Sky PerfecTV

  Speed Channel

  STAR TV India

  STAR TV Taiwan

  STAR World

  Times Higher Education Supplement Magazine

  Times Literary Supplement Magazine

  Times of London

  20th Century Fox Home Entertainment

  20th Century Fox International

  20th Century Fox Studios

  20th Century Fox Television

  BSkyB

  DIRECTV

  The Wall Street Journal

  Fox Broadcasting Company

  Fox Interactive Media

  FOXTEL

  HarperCollins Publishers

  The National Geographic Channel

  National Rugby League

  News Interactive

  News Outdoor

  Radio Veronica

  ReganBooks

  Sky Italia

  Sky Radio Denmark

  Sky Radio Germany

  Sky Radio Netherlands

  STAR

  Zondervan  Shareholders Name


  Shares


  %

  The Vanguard Group, Inc.


  38,419,313


  10.1%

  T. Rowe Price Associates, Inc.


  34,489,226


  9.04%

  Pzena Investment Management LLC


  30,442,522


  7.98%

  Harris Associates LP


  20,911,827


  5.48%

  International Value Advisers LLC


  19,002,923


  4.98%

  SSgA Funds Management, Inc.


  18,501,132


  4.85%

  BlackRock Fund Advisors


  17,843,282


  4.68%

  Templeton Global Advisors Ltd.


  12,916,282


  3.38%

  Dodge & Cox


  8,011,652


  2.10%

  Northern Trust Investments, Inc.


  5,841,830


  1.53%

  «CBS Corporation»

  CBS News

  CBS Sports

  CBS Television Network

  CNET

  Showtime

  TV.com

  CBS Radio Inc. (130 stations)

  CBS Consumer Products

  CBS Outdoor

  CW Network (50% ownership)

  Infinity Broadcasting

  Simon & Schuster (Pocket Books, Scribner)

  Westwood One Radio Network  Shareholders
  Name


  Shares


  %

  Capital Research & Management Co. (World Investors)


  37,446,184


  8.43%

  The Vanguard Group, Inc.


  24,700,412


  5.56%

  BlackRock Fund Advisors


  18,482,198


  4.16%

  SSgA Funds Management, Inc.


  17,704,178


  3.98%

  Franklin Mutual Advisers LLC


  14,132,675


  3.18%

  JPMorgan Investment Management, Inc.


  12,067,251


  2.72%

  Waddell & Reed Investment Management Co.


  11,142,179


  2.51%

  Highfields Capital Management LP


  9,602,261


  2.16%

  National Amusements, Inc.


  9,243,800


  2.08%

  Soroban Capital Partners LP


  9,086,095


  2.04%

  «NBC Universal» (COMCAST CORPORATION )

  Bravo

  CNBC

  NBC News

  MSNBC

  NBC Sports

  NBC Television Network

  Oxygen

  SciFi Magazine

  Syfy (Sci Fi Channel)

  Telemundo

  USA Network

  Weather Channel

  Focus Features

  NBC Universal Television Distribution

  NBC Universal Television Studio

  Paxson Communications (partial ownership)

  Trio

  Universal Parks & Resorts

  Universal Pictures

  Universal Studio Home Video

  Shareholders
  Name


  Shares


  %

  Capital Research & Management Co. (World Investors)


  143,640,087


  6.79%

  The Vanguard Group, Inc.


  128,104,015


  6.06%

  SSgA Funds Management, Inc.


  93,205,783


  4.41%

  BlackRock Fund Advisors


  86,946,643


  4.11%

  Wellington Management Co. LLP


  45,245,525


  2.14%

  Dodge & Cox


  45,153,213


  2.14%

  Fidelity Management & Research Co.


  41,726,490


  1.97%

  Norges Bank Investment Management


  36,071,655


  1.71%

  Northern Trust Investments, Inc.


  30,908,948


  1.46%

  Capital Research & Management Co. (Global Investors)


  26,799,217


  1.27%
  Największe światowe holdingi medialne , m.in. kontrolujące PR i internetową komunikację, co pozwala utrzymywać biznes pod totalną kontrolą

  WPP PLC (WPP) (Оbrót $17,95 млрд. Miliarda rocznie)

  OMNICOM GROUP INC. (OMC) ($15,3 млрд.)

  PUBLICIS GROUPE (PUB) ($8,95 млрд.)

  INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC (IPG) ($7,54 млрд.).

  Według danych z 2015 r stanowi to ponad dwóch trzecich globalnego obrotu światowej reklamy

  Koniec 2001 roku . „…Jak oznajmił minister obrony USA D.Rumsfeld, „ USA przegrywa wojnę informacyjną ( w Afganistanie)”…Prezydent USA G.Bush także poddał krytyce państwowe struktury informacyjne za ich niską efektywność…” Inicjując nową „ informacyjną inwazję” , administracja G.Busha uczyniła kilka niestandardowych kroków…Przyjęto decyzję o zapoczątkowaniu włączenia w informacyjną kampanię prywatnych PR – organizacji i przydzielenia im 400 mln $ na przedsięwzięcia propagandowe w 78 państwach , przede wszystkim muzułmańskich…”

  Przy okazji, agencja PR Ketchum, która zajmowała się PR- Rosji , wchodzi w ramy marketingowego pododdziału agencji Diversified Agency Services, która jest częścią globalnego reklamowo-marketingowego holdingu Omnicom Group. Jemu podlegają trzy z dziesięciu wiodących agencji reklamowych na świecie- BBDO, DDB i TBWA- i trzy z siedmiu największych światowych agencji – PR- oprócz Ketchum , są to także Fleishman-Hillard i Porter Novelli.

  Kto kontroluje banki?

  W sferze bankowej Vanquard Group poprzez system krzyżowej własności innymi funduszami Fidelity, BlackRock i State Street kontroluje w rzeczywistości wszystkie, największe banki. Pierwsze 4 z 5 największych banków – JP Morgan Chase1 -miejsce z 2,39 tryl. $, Bank of America2 m-ce z aktywami 2,17 tryl. $, Citigroup 3 m-ce 1,88 tryl. $, Wells Fargo 4 m-ce z 1,44 tryl. $ u depozytami na 1,01 tryl. $.

  Największe kompanie w rozlicznych gałęziach kontrolowane są przez tę „Wielką czwórkę”, a przy bliższym rozpoznaniu – przez korporację Vanguard: Alcoa Inc. Altria Group Inc., American International Group Inc., AT&T Inc., Boeing Co., Caterpillar Inc., Coca-Cola Co., DuPont & Co., Exxon Mobil Corp., General Electric Co., General Motors Corporation, Hewlett-Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp., International Business Machines Corp., Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co., McDonald’s Corp., Merck & Co. Inc., Microsoft Corp., 3M Co., Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon Communications Inc., Wal-Mart Stores Inc. Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch’s News Corporation, CBS Corporation, NBC Universal.

  Vanguard (BlackRock). Pozycja w Niemczech

  „ …BlackRock jest udziałowcem w każdej kompanii wchodzącej do Dax Group ( Niemcy), w 80% kompanii wchodzących do DAX ich udział jest 5% i więcej, w więcej niż połowie kompanii DAX BlackRock jest najważniejszym udziałowcem „

  Vanguard, Vanguard, wszędzie Vanguard

  „ …za większością współczesnych konfliktów zbrojnych różych stopni intensywności, aktów terrorystycznych i katastrof technologicznych. Za plecami wykonawców i podstawionych goniących za zyskiem prawie że zawsze znajdujemy > przez różnorakie struktury kontroluje najmocniejsze prywatne firmy wojskowe ( PFW)- „ Academi”, „KBR”, „Blackwater” i inne. Blackwater jest najpotężniejszą prywatną armią na świecie, przewyższającą pod względem swojej mocy siły zbrojne przeważającą większość państw planety…”

  „ … jest związana kontraktami na poziomie rządowym, włącznie z takmi zamawiającymi jak Departament Stanu i CIA, a także obsługuje swojego bezpośredniego właściciela Monsanto i szereg osób prawnych związanych z kontrolującą Monsanto kompanią Vanguard, takich jak Chevron Corporation, The Walt Disney Company, Royal Caribean Cruises Ltd., Deutsche Bank i Barklays…”

  Karta choć nie najwyższa, ale atutowa

  Dla obecnych na giełdzie od dawna ponadnarodowych kompanii dysponowanie pakietem od 5% do 7% akcji, szczególnie jeśli są one- kategorii „A”, pozwala obchodzić się z TNK ( transnarodowa korporacja) jak z własnymi domowymi kapciami. Posiadanie kilka procent akcji kompanii, jeśli wszystkie one są kategorii „A”, w większości przypadków przedstawia sobą podwójną liczbę procentów głosujących akcji, i wówczas tak nazywani właściciele takich korporacji zazwyczaj nie dysponują nawet procentem akcji, dającym prawo podejmowania decyzji.

  „ …kontrolująca dzisiątki trylionów dolarów udziałowców i wszystkie największe korporacje grupa inwestorów-właścicieli grupy w zarządzaniu aktywami , mająca w swym składzie Donalda Rumsfelda, Richarda Cheney’a, klany Rothschildów, Bushów, Rockefellerów i wielu innych wpływowych ludzi, praktycznie zmonopolizowała politykę zagraniczną i obronną USA…”

  O „jeansie”. Dlaczego „ kolorowe rewolucje” odnoszą sukcesy? Niekompetencja jednych, profesjonalizm drugich i skorumpowanie trzecich.

  O „jeansie”. Absolwenci wydziałów dziennikarstwa i PR szczerze wierzą, że PR to umieszczenie materiałów w Mass Mediach wyłącznie według zasad płatnych ( komercyjnych). Obecnie w filmy artystyczne i audycje telewizyjne nie włącza się jakichś politycznie motywowanych treści, ale pod nie od początku formuje się przekaz.

  Podejście marketingowe aktywnie wykorzystuje się w polityce- tworzenie pseudo wydarzeń dla uzasadnienia przeprowadzenia operacji siłowej i jej sfinansowanie. Grupy docelowe- zagraniczne i wewnątrzkrajowe. Zagraniczne grupy docelowe – państwa i wspólnoty ludzkie. Akceptacja operacji siłowej lub nie przeszkadzanie w jej przeprowadzeniu + uczestniczenie w finansowaniu. Wewnętrzne grupy docelowe – akceptacja przeprowadzenia operacji siłowej ze strony społeczeństwa i organów władzy przedstawicielskiej i wykonawczej + wykorzystanie sił zbrojnych + finansowanie ( armii i Prywatnych Formacji Wojskowych, „ wprowadzanie demokracji”, tworzenie, szkolenie nowych organów władzy). Skutki realizacji tego „towaru”:

  Budżety na „ wprowadzanie demokracji” – przygotowanie do przechwycenia władzy

  Budżety armii i uzbrojenie

  Budżety dla PFW

  Budżety dla odbudowy gospodarki

  Budżety dla stworzenia i wyszkolenia nowych organów władzy

  Zdobycie i kierowanie zasobami kraju na dogodnych warunkach ( koncesja, podział produkcji itp.)

  Stworzenie stanu niestabilności podwyższa zapotrzebowanie na uzbrojenie i usługi PFW

  Jeśli jutro wojna ?

  20.08.2015 na briefingu w Pentagonie ministrowi obrony USA Ashtonowi Carterowi było zadane następujące pytanie : „ Generałowie Dunford, Milley i Breedlove niedawno powiedzieli, że Rosja jest zagrożeniem numer jeden dla Stanów Zjednoczonych. Właśnie Rosja, a nie Państwo Islamskie. Czy pan zgadza się z tą oceną?” Na co Carter odpowiedział: „ Tak, Rosja stanowi życiowe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych…my to tak traktujemy( przeciwdziałamy) w ramach podejścia, które ja nazywam „ ostrym i zrównoważonym”. „ Ostry” oznacza , że my korygujemy nasze możliwości z uwzględnieniem takiego pojmowania Rosji. My także po nowemu pracujemy z członkami NATO i państwami nie będącymi członkami NATO, przeorientowując się na wojnę hybrydową i osiąganie wpływów…”

  Czy społeczeństwo wie, co koniecznie trzeba robić, gdy idzie wojna nowego typu?

  Służba poborowa daje na całe pozostałe życie nawyki, które pozwalają człowiekowi nie tylko przeżyć samemu, ale i pomóc osobom wokół w sytuacji ekstremalnej. Nawet nie znający się ze sobą ludzie mogą ułożyć między sobą wojenne współdziałanie, co pozwoli zwiększyć szansę przeżycia „ poziom wyszkolenia wojskowego wyraża się w umiejętności żołnierza w posługiwaniu się bronią, w pełnym lub częściowym wypełnianiu swoich zadań w składzie pododdziału lub oddziału …po 12 miesiącach służby żołnierza jedynie w 1/3 można uznać za gotowego do działań bojowych. Po dwóch latach służby on staje się takim w 2/3 i dopiero po 5 latach – staje się profesjonalistą…”

  Czy są mieszkańcy państwa przygotowani do wojen nowego rodzaju ( hybrydowa, informacyjna, psychologiczna itd.), gdzie do bezpośredniej siłowej części sprowadza się jedynie ostatnia część, gdy dzieło jest już dokonane. Jeżeli obywatele państwa nie mają nawyków , pozwalających rozpoznawać sam fakt prowadzenia wojny w formie „ nietradycyjnych działań zbrojnych”, a także być gotowymi do działań wojennych nowego typu, to przeciwnik zdobywa wielokrotną przewagę

  Teraz pozostaje zastanowić się nad przygotowaniem społeczeństwa obywatelskiego do prowadzonej wojny, gdyż ono jest jej jednym z głównych celów.

  Wojna czy konflikt ?

  Prowadzona , jednak nie przez wszystkich dostrzegana faza wojny nie pozwala obywatelom się mobilizować i bronić. Wykorzystywana w sferze publicznej terminologia nie daje możliwości skierować uwagi na niebezpieczeństwa.

  „…zaleca się odrzucić przyniesiony nam informacyjny wirus w postaci określenia „ konflikt zbrojny”. „Konflikt – to dewaluacja wojny we wszelkich jej przejawach: politycznym, duchowym, zbrojnym. To pojęcie wnosi niezrozumienie, dlatego żekonflikt nie żąda zwycięstwa.Armia prowadzi wojnę, a nie konflikt. Nie ma strategi konfliktu, jest wojenna. Nie ma czasu konfliktowego. Są warunki czasu wojny..r

  Autor : Ilia Bronski, 2015

  Źródło: http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/146435,wspolczesna-wojna-hybrydowa-rozne-aspekty
  Majdan na Słowacji 2018, czyli ci co zawsze w akcji
 • ...
  Chyba jeszcze ciekawsze od bana na repolonizacje mediów jest to, co Mosbacher powiedziała później (wg stenogramu opublikowanego przez szwabski dziennik "Polska the Times"). Cytuję:

  "Amerykańska ambasador zadeklarowała to, o czy mówi od początku swojej misji w naszym kraju. Chce bliskiej współpracy z Polską. Mamy wspólne interesy: gospodarcze, energetyczne, militarne, łączą nas takie kwestie, jak projekt Trójmorza, zagrożenie płynące ze strony Rosji. W zamian za bezpośrednie i częste kontakty ze stroną amerykańską oczekuje jednak od polskich parlamentarzystów dostępu do informacji, np. na temat planów legislacyjnych polskiego Sejmu w kwestii ewentualnych zmian na rynku mediów. Jej zdaniem taka otwartość pozwoliłaby uniknąć nieporozumień we wzajemnych relacjach. Przywołała przykład ustawy o IPN, która spowodowała kryzys w relacjach polsko-izraelskich oraz amerykańskich. Gdybyśmy współpracowali ściślej, bardziej na bieżąco, to w przypadku takich ustaw, jak „Holocaust law (tego określenia używa Mosbacher, chodzi o kontrowersyjną nowelizację ustawy o IPN – red.) i skonsultowani to odpowiednio wcześniej, to moglibyśmy wyrazić nasze stanowisko odpowiednio wcześniej. Więc, chciałabym abyśmy bardzo blisko, na poziomie roboczym, współpracowali. Możemy współpracować i zapewnić pozytywny rozwój w stosunkach dwustronnych”. Ambasador dodała: - „Byłabym wdzięczna, gdybym mogła być na bieżąco informowana, gdybym wiedziała zawczasu, gdybyśmy wiedzieli, nad czym pracujemy. By mieć pewność, ze zmiany legislacyjne są korzystne dla obu naszych krajów”.

  https://polskatimes.pl/ujawniamy-co-naprawde-powiedziala-amerykanska-ambasador-polskim-parlamentarzystom-na-temat-niezaleznosci-mediow-mamy-zapis/ar/13688832

  Toż USA chcą mieć na stałe wgląd do treści ustaw wchodzących do procesu legislacyjnego. Dotychczas musieli reagować tak jak teraz (płacąc za to wizerunkowo), czyli gdy wieść o jakiejś ustawie rozeszła się wśród polskiej opinii publicznej, a jej legislacja była już zaawansowana. Tymczasem USA chcą dostawać "na biurko" przedstawicieli swojej ambasady projekty polskich ustaw we wczesnym stadium legislacji, by móc je zatwierdzać lub utrącać w zalążku, w zaciszu gabinetowym. To się w pale nie mieści!

  I jeszcze Mosbacher bezczelnie kłamie:

  "Jej zdaniem taka otwartość pozwoliłaby uniknąć nieporozumień we wzajemnych relacjach. Przywołała przykład ustawy o IPN, która spowodowała kryzys w relacjach polsko-izraelskich oraz amerykańskich. Gdybyśmy współpracowali ściślej, bardziej na bieżąco, to w przypadku takich ustaw, jak „Holocaust law (tego określenia używa Mosbacher, chodzi o kontrowersyjną nowelizację ustawy o IPN – red.) i skonsultowani to odpowiednio wcześniej, to moglibyśmy wyrazić nasze stanowisko odpowiednio wcześniej."

  Toż wiadomo, że ustawa o IPN była konsultowana (co samo w sobie jest arcyskandalem) z przedstawicielami USA i Izraela na ponad rok przed wejściem do procesu legislacyjnego, które miało miejsce pod koniec 2017 r.
  https://kresy.pl/wydarzenia/wpolityce-ustawa-o-ipn-byla-konsultowana-izraelem-2016-roku/
  Było to typowe wpuszczenie rządu PiS w maliny: najpierw USA i Izrael współtworzyły i zaakceptowały tę ustawę, a gdy zadowolony z ich stanowiska PiS zaczął ją uchwalać, USA i Izrael wywołały ogólnoświatową nagonkę na Polskę z powodu tejże ustawy. Nagonkę (wcześniej zaplanowaną), którą zapowiedział Dudzie na konferencji w Monachium w lutym 2017 r. John McCain, mówiąc, że „Polska zostanie poddana pewnej presji”.
  Jak pani ambasador gwałci Polskę
 • ...
  Wiem tylko o storpedowaniu budowy wspólnie z Chińczykami (i za ich pieniądze) Kanału Śląskiego przez ambasadora USA:
  http://www.wykop.pl/ramka/3564251/suwerennosc-kanal-slaski-laczacy-wisle-z-odra-wstrzymany-przez-usa/
  Jak pani ambasador gwałci Polskę
 • ...
  "To trochę jak z telekonferencjami kolejnych amerykańskich ambasadorów z wojewodami. Pisał o tym Dorn"

  .

  Gdzie to pisał, bo jakoś mi to umknęło?
  Jak pani ambasador gwałci Polskę
 • ...
  TOMASZ GABIŚ - KONTEKST I KONSEKWENCJE POROZUMIENIA LUKSEMBURSKIEGO RFN-IZRAEL (1952)
  http://www.tomaszgabis.pl/2018/08/30/kontekst-i-konsekwencje-porozumienia-luksemburskiego-rfn-izrael-1952/
  Układ Adenauer-Ben Gurion
 • @zbig71 23:52:41
  Przed 2015 r. nie całe służby tureckie były patriotyczne (vide napad komandosów na siedzibę Erdogana w celu zabicia go). To samo tyczyło się części wojska i policji (że już o administracji państwowej, mediach i uniwersytetach przeżartych masonerią nie wspomnę). Gdy w 2015 r. część wojska wyjechała na ulice by obalić Erdogana, masy zwykłych Turków rzuciły się na nich, wchodziły na czołgi i transportery opancerzone, wywlekały ich z nich i linczowały (zginęło kilkaset osób). Zamach stanu (mający udaremnić kurs na niezależność od USA, jaki obrał Erdogan) został udaremniony. Ale stało się to dlatego, że większość zwykłych Turków wiedziała co jest grane (rozumiała politykę wewnętrzną i geopolitykę) i miała jaja, aby wyjść na ulice i zaryzykować życie w obronie tureckiego interesu narodowego. Coś takiego w dzisiejszej Polsce jest, moim zdaniem, już niemożliwe z powodu skuteczności inżynierii społecznej dokonanej na naszym narodzie po 1989 r. i z powodu dużo szczelniejszej okupacji (vide mój poprzedni komentarz). Moim zdaniem będzie już tylko gorzej.
  Polska, Unia, Ameryka
 • @zbig71 23:11:25
  No właśnie nie mam pojęcia, jak to zrobić, a wielokrotnie o tym myślałem. Obecne pokolenie naszego narodu jest już zbyt słabe na taki zryw, jakiego dokonali Turcy w 2015 r., którzy masowo wyszli na ulice w obronie Erdogana, którego agenturalna wobec USA część wojska, służb i policji tureckiej próbowała obalić. My nie jesteśmy już zdolni do takiego zrywu, a poza tym wszystkie najważniejsze instytucje i środowiska w Polsce, od specsłużb, wojska, całej g(ł)ównonurtowej "klasy politycznej", mediów, uniwersytetów, po modernistyczną hierarchię posoborowia są podległe Zachodowi do tego stopnia, że nie ma gdzie szpilki włożyć. Kard. Hlond mówił, że w przyszłości naród polski znajdzie się w takiej sytuacji, że nie będzie mógł już nic zrobić, poza wzięciem różańca do ręki. I to jest chyba już teraz.
  Polska, Unia, Ameryka
 • ...
  "W przypadku zaś, gdy przedstawia się alternatywę dla podporządkowania Zachodowi – wówczas oskarżenia stają się jeszcze poważniejsze, aż po zdradę stanu i szpiegostwo włącznie. Doświadczył tego zwłaszcza Mateusz Piskorski, który od dwóch i pół roku znajduje się w areszcie właśnie za wskazanie jak uzależnienie od struktur zachodnich skutkuje eksploatacją gospodarczą Polski i zagrożeniem bezpieczeństwa państwa polskiego."

  .

  Gwoli uczciwości - Piskorski nie sprzeciwiał się uzależnieniu Polski od struktur zachodnich jako takich, a jedynie uzależnieniu się od USA. Ale eurokołchoz był już dla niego spoko. Pamiętam, jak został zaproszony na antenę bodaj Polsatu i tam bezpardonowo zaatakowany przez "dziennikarkę" (bodaj Gozdyrę), która zarzuciła mu m.in. wrogość wobec UE, a ten zaczął się wtedy tłumaczyć, że on jest jak najbardziej za członkostwem Polski w UE. Ta patologia dotyczy zresztą wielu lewicowców z okolic Zmiany (przynajmniej wnioskując po komentarzach na fb) i Xportalu. USA są "be" (słusznie), ale UE to już niekoniecznie i zaczyna się pitolenie o "wielkiej Europie" od Lizbony po Władywostok, w której Polska miałaby mieć jakąś tam pozycję, tylko nie wiadomo, jaką. Tymczasem UE jest takim samym narzędziem żydomasonerii, jak USA, tyle, że USA pełnią rolę policyjną - są po prostu jej ramieniem zbrojnym. Wkrótce zresztą UE prawdopodobnie też nim będzie, biorąc pod uwagę nabierający tempa proces tworzenia unijnej armii. Trzeba się odciąć zarówno od USA, jak i od UE i sprzymierzyć się ze Wschodem, ale odcinania się od UE Piskorski bynajmniej nie postulował.
  Polska, Unia, Ameryka

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej